Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Kötelező adatszolgáltatás – 2016

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás:


1. a)   

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:     

2010. január 1-e és 2011. augusztus 31-i között érvényes hővásárlási szerződés

2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés

Hosszú távú hőenergia szállítási szerződés az Arrabona Geotermia Kft-vel

1. b) 

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

2013. december 21-től érvényes közszolgáltatási szerződés

1. c)

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.

2.   

Üzletszabályzat:                       

Az Üzletszabályzat pdf formátumban ide kattintva letölthető.  

Az Üzletszabályzat 2016.pdf formátumban ide kattintva letölthető. (érvényes 2016.12.28-tól)

3.  

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:  

Felhasználói panaszok intézése


4.  

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

5.  

Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően: 

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló  

6.  

A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai:

Lakásfenntartási támogatás:

A települési támogatás keretén belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II.27.) Ök. számú rendelete alapján az arra rászorulók „Lakhatási támogatásban” részesülhetnek.
Az ehhez szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (Győr, Honvéd liget 1.) nyújthatják be.

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról

A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása:

https://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/3406-uj-0-os-hitel-lakoepuletek-energetikai-fejlesztesere-maganszemelyeknek

A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3.§

Országos pályázatok elérhetőségei:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

7.  

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók,
valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá az
energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége

Az energetikai tanúsítók névjegyzéke letölthető a Magyar Mérnök Kamara honlapjáról, az alábbi linkre kattintva:

http://mmk.hu/kereses/tagok

A fenti linkre kattintva azonnal a Magyar Mérnök Kamara Névjegyzék kereső oldala jelenik meg.
A Szakterület mezőnél a legördülő menüpontra kattintva kiválasztható a „TÉ (Épületek energetikai tanúsítása) – Energetikai tanúsító” szakterület. A keresés eredménye leszűkíthető a Megye és a Település rovat pontos kitöltésével.


A működési területünkön elérhető energetikai tanúsítók további jegyzéke elérhető a Magyar Építész Kamara honlapján is az alábbi linkre kattintva
:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

A linkre nyíló oldalon a Magyar Építész Kamara névjegyzéke jelenik meg.
A keresés alkalmával a Státusz mezőben az „Aktív tag”, a Jogosultság csoport mezőben a „Tanúsítás”, míg a Jogosultság mezőben a „TÉ (Energetikai tanúsítói jogosultság)” lehetőséget kell kiválasztani. A keresés Cím rovat kitöltésével leszűkíthető.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége,
amelyek tájékoztatást nyújthatnak a z energiahatékonyságot javító
intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó
referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések
fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról

Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7740
Fax: +36 1 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Vezető: Markotányos Tivadar
Cím: 9028 Győr, Tatai út 3.
Telefonszám: +36 96 511-842
Fax: +36 96 511-841
E-mail: muszaki.engedelyezes@gyor.gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b.
Telefon: +06 (1) 795 2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: +06 (1) 795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Web: http://www.egyenlobanasmod.hu/

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Dr. Lipovits Szilárd
Beosztás: jegyző
Telefonszám: 96/500-133 [Mellék: 133]
E-mail: jegyzo@gyor-ph.hu
Töltősiné Élő Zsuzsanna
Beosztás: jegyzői referens
Telefonszám: 96/500-233 [Mellék: 233]
E-mail: toltosine.zsuzsanna@gyor-ph.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
Honlap: www.ajbh.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
A Hivatal engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén.
Elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Energetikai fogyasztói tanácsadók:

Győr-Szol Zrt.
Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.
Tel.: 96/50-50-00
Fax: 96/50-50-99
E-mail: info@gyorszol.hu
Web: http://www.gyorszol.hu

RM Consulting Kft.
Iroda: 9171 Győrújfalu, Kenderáztató utca 8.
E-mail: lelek.jozsef@hokontroll.hu
Web: http://www.hokontroll.hu

8.  

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz. melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információkat az alábbi linken tekintheti meg:        

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

I. táblázat: 

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk

II. táblázat:

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

III. táblázat:

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk         

IV. táblázat:

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

V. táblázat:

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

VI. táblázat:

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

VII. táblázat:

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

VIII. táblázat:

Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége

IX. táblázat:

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

X. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.

XI. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége

9.

A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

26/2006. (IX.25.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról (hatályos 2016. június 30-ig)

39/2006. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatás díjairól (hatályos 2016. június 30-ig)

19/2016. (VI.24.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról (hatályos 2016. július 1-tól)

2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról