Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Közérdekű adatok

1. CÉGADATOK

A társaság neve: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

Székhelye: 9024 Győr, Orgona utca 10.

Telefon: 96/505-000

E-mail: info@gyorszol.hu

Honlap: www.gyorszol.hu

Tulajdonos adatai, elérhetősége

Tulajdonos neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Telefon: 96/500-100

E-mail: gyor@gyor-ph.hu

Honlap: www.gyor.hu

3. SZERVEZETI STRUKTÚRA

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tevékenységét négy igazgatósággal és öt, közvetlenül a  vezérigazgató irányítása alá rendelt szervezeti egységgel látja el.

Szervezeti felépítés:

A Győr-Szol Zrt. aktuális szervezeti felépítése ide kattintva megtekinthető.

Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalói:

A Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak névsora ide kattintva megtekinthető.

Társaság bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói:

A Társaság bankszámlái felett rendelkezési joggal bíró munkavállalókat összefoglaló táblázat ide kattintva megtekinthető.

4. SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

A társaság vezetője:

Endrődi Péter
Igazgatóság elnöke
Telefon: 96/500-143
E-mail: info@gyorszol.hu

Prédl Antal
Vezérigazgató
Telefon: 96/505-000
E-mail: info@gyorszol.hu     

A társaság egyes szervezeti egységeinek vezetői:

Dr. Cséby Gabriella
Gazdasági igazgató
Telefon: 96/505-002
E-mail: info@gyorszol.hu

Laczus Péter
Távhőszolgáltatási igazgató
Telefon: 96/501-202
E-mail: info@gyorszol.hu

Stanitz Tamás
Városüzemeltetési és kivitelezési igazgató
Telefon: 96/501-271
E-mail: info@gyorszol.hu

Dr. Gutay Zoltán
Vagyonkezelési igazgató
Telefon: 96/505-000, mellék: 305
E-mail: info@gyorszol.hu

6. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Számviteli beszámolók:

2013.

A Győr-Szol Zrt. 2013. évi kiegészítő melléklete

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Immateriális javak állományának alakulása (2013. december 31.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Mérleg (Fordulónap: 2013. december 31.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2014.

A Győr-Szol Zrt. 2014. évi kiegészítő melléklete

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Immateriális javak állományának alakulása (2014. december 31.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Mérleg (Fordulónap: 2014. december 31.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Független könyvvizsgálói jelentés (2014. március 12.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Kivonat az igazgatóság 2014. március 24-én megtartott üléséről

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2015.

Független könyvvizsgálói jelentés (2015. április 07.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

Kivonat az Igazgatóság 2015. április 07-én megtartott üléséről

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. évi éves beszámoló

A 2015. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2016.

 1. évi éves beszámoló

A 2016. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2017.

 1. évi éves beszámoló

A 2017. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2018.

 1. évi éves beszámoló

A 2018. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2019.

 1. évi éves beszámoló

A 2019. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2020.

 1. évi éves beszámoló

A 2020. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2021.

 1. 2021. évi éves beszámoló

A 2021. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. A Győr-Szol Zrt. 2021. évi kiegészítő melléklete

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. Kivonat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2022. május 25-én tartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. Független könyvvizsgálói jelentés (2022. május 17.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

2022.

 1. 2022. évi éves beszámoló

A 2022. évi éves beszámoló pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. A Győr-Szol Zrt. 2022. évi kiegészítő melléklete

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. Kivonat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2023. május 17-én tartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 1. Független könyvvizsgálói jelentés (2023. május 9.)

A dokumentum pdf formátumban ide kattintva megtekinthető.

 

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatások éves bontásban ide kattintva megtekinthetők.

8. ADATVÉDELEM

A Győr-Szol Zrt Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzata ide kattintva megtekinthető. Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Levelezési cím: 9030 Győr, Nemesszék út 38. Telefonszám: 30/650-1718 E-mail: adatvedelem@gyorszol.hu

9. SZERZŐDÉSEK

Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama:

A Győr-Szol Zrt. szerződései 2014

A Győr-Szol Zrt. szerződései 2015

A Győr-Szol Zrt. szerződései 2016

A Győr-Szol Zrt. 2017. évi szerződései:

Társaságstratégiai osztály

Távhőszolgáltatási Igazgatóság

Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság

Vagyonkezelési Üzletág

Parkolóüzemeltetési Üzletág

Pénzügyi, Számlázási és Hátralékbehajtási Osztály

Kereskedelmi és Anyaggazdálkodási Csoport

A Győr-Szol Zrt. 2018. évi szerződései:

Társaságstratégiai Osztály

Távhőszolgáltatási Igazgatóság

Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság

Parkolóüzemeltetési Üzletág

Kereskedelmi és Anyaggazdálkodási Csoport

A Győr-Szol Zrt. 2019. évi szerződései:

Elnök-vezérigazgató és Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság

Média és Kommunikáció Csoport

Biztonsági Csoport

Társaságstratégiai Osztály

Munka-Bérügyi Osztály

Távhőszolgáltatási Igazgatóság

Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság

Ingatlan-adásvételek

Vagyonkezelési Üzletág

Parkolóüzemeltetési Üzletág

Számlázási és Díjbeszedési Csoport

Kereskedelmi és Anyaggazdálkodási Csoport

Informatikai Osztály

A Győr-Szol Zrt. 2020. évi szerződései:

VEZÉRIGAZGATÓSÁG SZERZŐDÉSEI:

Ügyfélszolgálati és Kommunikációs Csoport

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG SZERZŐDÉSEI:

Távhőszolgáltatási Igazgatóság

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG SZERZŐDÉSEI:

Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság

Társaságstratégiai Osztály

Parkolóüzemeltetési Üzletág

VAGYONKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG SZERZŐDÉSEI:

Vagyonkezelési Üzletág

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG SZERZŐDÉSEI:

Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság

Számlázási és Díjbeszedési Csoport

Kereskedelmi és Anyaggazdálkodási Csoport

A Győr-Szol Zrt. 2021. évi szerződései

A Győr-Szol Zrt. 2022. évi szerződései

A Győr-Szol Zrt. 2023. I. negyedévi szerződései

A Győr-Szol Zrt. 2023. II. negyedévi szerződései

A Győr-Szol Zrt. 2023. III. negyedévi szerződései

A Győr-Szol Zrt. 2023. IV. negyedévi szerződései

 

 

10. FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA VONATKOZÓ ADATOK

2022. évi bérköltség: 3.020.105.043 Ft
2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 568 fő
ebből teljes munkaidős: 546 fő
részmunkaidős: 22 fő

 

2021. évi bérköltség: 2.500.838.464 Ft
2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 571 fő
ebből teljes munkaidős: 546 fő
részmunkaidős: 25 fő

2020. évi bérköltség: 2.289.472.702 Ft
2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 577 fő
ebből teljes munkaidős: 556 fő
részmunkaidős: 21 fő

11. KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN