Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Ügyfélszolgálat – távhő

Telefonos ügyfélszolgálat

 

A Győr-Szol Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 7 és 16 óra között a 96/50-50-50-es számon érhető el.

Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül az alábbi ügyek intézhetőek:

– Melegvíz-mérővel kapcsolatos bejelentése

– Számlamagyarázat

– Folyószámla-egyeztetés

– Távhőszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás kérése

Telefonos ügyintézés során kizárólag ügyfélkóddal azonosíthatja magát az ügyfél. Az ügyfélkód minden számlán és csekken (közlemény rovatban) megtalálható.

Távhőszolgáltatási részszámla vagy elszámoló számla esetén felhasználó azonosítóként (8 számjegy), bérleti díj számla esetén vevő- vagy ügyfélazonosítóként (6 számjegy) tüntetik fel.

Személyes ügyfélszolgálat

 

Orgona utcai ügyfélszolgálati iroda

Elérhetőségek:

Cím: 9024 Győr, Orgona utca 10.

E-mail: info@gyorszol.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 8–16

Kedd: 8–16

Szerda: 8–16

Csütörtök: 8–17

Péntek: 8–14

 

A pénztár mindennap fél órával előbb bezár!

Jókai utcai ügyfélszolgálati iroda

Elérhetőségek:

Cím: 9021 Győr, Jókai utca 7–9. (Jókai parkolóház)

E-mail: info@gyorszol.hu 

Nyitvatartás:

Hétfő: 8–16

Kedd: 8–16

Szerda: 8–16

Csütörtök: 7–19

Péntek: 8–14

 

A pénztár mindennap fél órával előbb bezár!

ETO Park utcai ügyfélszolgálati iroda

Elérhetőségek:

Cím: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.

E-mail: info@gyorszol.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 8–16

Kedd: 8–16

Szerda: 8–16

Csütörtök: 8–17

Péntek: 8–14

Kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges! 

A személyes ügyintézés kezdetekor számla (a rajta szereplő ügyfélkód) vagy személyi igazolvány és lakcímkártya, illetve – meghatalmazott esetén – meghatalmazás bemutatásával igazolja magát az ügyfél. A kitöltött meghatalmazást a meghatalmazottnak mindennemű ügyintézés előtt be kell mutatnia a személyi igazolványával és a lakcímkártyájával együtt. Ezzel igazolja, hogy eljárhat a meghatalmazó nevében.

Személyesen az alábbi ügyek intézhetőek az ügyfélszolgálati irodáinkban:

A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új díjfizető köteles a díjfizető személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül – a szolgáltatónak, a szolgáltató által rendszeresített módon és formában – bejelenteni. Ekkor a szolgáltató a tényleges díjfizető változás napjának megfelelően szerepelteti a változást a nyilvántartásaiban. Amennyiben a változás bejelentés ideje a tényleges díjfizető változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a szolgáltató a bejelentés napját tekinti a díjfizető változás napjának.

Amennyiben csak az egyik (vagy a régi, vagy az új) díjfizető jelenti be a díjfizető személyében bekövetkezett változást, akkor a változás tényét hitelt érdemlő módon (adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás esetén bérleti szerződés, csereszerződés stb.) kell bizonyítani. Továbbá a melegvíz-mérővel rendelkezők esetében az elszámoláshoz a régi és az új díjfizető által elismert melegvíz-mérési adatnak is rendelkezésre kell állni.

Abban az esetben, ha az ingatlan társaságunknál vezetett folyószámláján a régi díjfizetőnek határidőn túli díjtartozása áll fenn, azt a bejelentéssel egy időben kell kifizetnie.

A díjfizető személyesen megrendelést adhat le radiátorcsere, fűtőtest le- és felszerelése miatti munkálatainak elvégzéséhez a fűtési hálózat ürítésére.

A díjfizető adataiban bekövetkezett változást (névváltozás, postázási cím módosítása) a díjfizető köteles a szolgáltatónak 8 napon belül írásban vagy személyesen bejelenteni. Csoportos beszedési megbízást a díjfizető az általa igénybe vett pénzintézetnél kérhet, a díjfizetőhely kódjára hivatkozva. Amennyiben csekken rendezné a számlákat, elég az ügyfélszolgálaton kérni.

A díjfizető minden elszámolási időszak során egyszer kérheti a melegvíz-részfizetés mennyiségének módosítását, kivéve, ha a soron következő számlában melegvíz-elszámolás lesz.

A díjfizető a melegvíz-mérővel kapcsolatos munkálatokat (mérőcsere, plombálás, tisztítás, stb.) szóban és írásban is kérheti.

A fogyasztó személyesen kérelmet adhat be a hátraléka rendezése céljából részletfizetésre vagy fizetési haladékra.

A díjfizető kérésére folyószámla-egyenlegéről igazolást biztosítunk.