Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Az aktuális szúnyoggyérítési tevékenységről
híreink között talál naprakész információt!

Biológiai és kémiai szúnyoggyérítés Győrben

Jelentős változás történt 2020-ban a Győr területén alkalmazott szúnyoggyérítési eljárásokban. A legfontosabb változás, hogy a hatósági korlátozások miatt a légi kémiai szúnyogirtás lehetősége a 2020-as szezontól megszűnt, így a biológiai, illetve a földi gyérítési eljárások kerültek előtérbe. A gyérítési munkát a város mintegy 5000 hektáros teljes területén végző Győr-Szol Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket a megváltozott technológiai eljárások alkalmazása érdekében, azonban nagy hatékonysággal működő légi kémiai beavatkozások hiánya miatt a megszokottnál több szúnyoggal találkozhatnak a győriek a nyári hónapokban. A vérszívók elszaporodásának megakadályozásában a lakosságnak is nagyobb szerepet kell vállalnia.

blank

Európa valamennyi országát érintette az a változás, hogy a légi kijuttatásra engedélyezett kémiai készítmények engedélye lejárt, így a továbbiakban ezt a technológiát szúnyogirtásra már nem lehet használni. (Erre csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, az országos tiszti főorvos egyedi hozzájárulásával kerülhet sor.) Az európai népegészségüggyel foglalkozó hatóságok által újonnan engedélyezett készítmények – bár a korábbival azonos hatóanyagokat tartalmaznak – már csak földi eljárással használhatóak. Ezek a rendelkezések arra kényszerítik a vérszívók ellen küzdő szolgáltatókat, így a Győr-Szol Zrt.-t is, hogy alternatív megoldásokat alkalmazzanak a feladatuk ellátása során. Ez lehet egyrészt a biológiai gyérítés, melynek lényege, hogy egy speciális, baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A másik lehetőség a földi eszközökkel történő irtás, melynek során egy piretroid hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek platós gépjárművön rögzített berendezések segítségével. A Győr-Szol Zrt. a megfelelő hatékonyság érdekében mindkét fajta eljárást alkalmazni fogja.

A biológiai gyérítés megkezdésének első lépése a tenyészőhelyek feltérképezése. Mivel a Győr-Szol Zrt. a lárvairtási technológiát már korábban is alkalmazta, ezek a térképek rendelkezésre állnak. A biológiai gyérítésre szolgáló szerek légi kijuttatása általában áprilisban megkezdődik, az indulás pontos idejére a lárvaszámok alakulásának függvényében szakemberek tesznek javaslatot.

A légi beavatkozások korlátozása miatt a földi kémiai gyérítés kap nagy szerepet a munkában. Hogy minél rövidebb idő alatt, a város minél nagyobb részére kijuttatható legyen földi úton a szúnyogirtó szer, a Győr-Szol Zrt. a már meglévő két, melegköd-kibocsátásra alkalmas gép mellé 2020-ban beszerzett két új, úgynevezett ULV-berendezést, mely a gyérítőanyagot hő hozzáadása nélkül, permetszerűen juttatja ki a levegőbe. A földi szúnyogirtásra alkalmas gépekkel – ideális időjárási körülmények között – a szolgáltató két-három nap alatt a város teljes területén képes elvégezni a gyérítési munkát.

 

A vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a jövőben a lakosság is hozzájárulhat. Mivel a házak közötti területre, a lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe közvetlenül nem juthatnak el a szolgáltató járművei, ezért fontos, hogy a magánszemélyek otthonaikban és közvetlen környezetükben megszüntessék azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ez minden olyan edény, eszköz lehet – virágcseréptől az öntözőkannán keresztül az esővízgyűjtőig –, melyekben a víz hosszabb ideig megáll.

blank

A Győr-Szol Zrt. a közterületeken rendszeresen, de különösen a nagyobb közösségi rendezvények idején minden évben intenzív szúnyoggyérítési tevékenységet végez. Csak a szolgáltató és a lakók közös erőfeszítésének köszönhetően gátolható meg a szúnyogok jelentős elszaporodása.

Biológiai lárvagyérítés

A biológiai gyérítés során egy speciális, baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A kisebb vízfelületekre járműre szerelt nagynyomású permetezővel, a nagyobb vízfelületekre pedig repülővel juttatják ki a készítményt. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával. A kezelés kisebb részben történhet a város lakott részein, de jellemzőbb a környező, külterületi vizes élőhelyeken. A folyók áradása után, vagy esőzéskor milliószámra keletkeznek pocsolyák olyan területeken, amelyek nem közelíthetőek meg. Ilyen erdős, fás területen a biológiai készítmény légi kijuttatása sem vezetne eredményre, hiszen a készítmény nem jutna el a fák lombjai alatt lévő vízfelületig, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek.

 

blank

Kémiai szúnyoggyérítés

A kémiai szúnyoggyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek földi úton, azaz platós gépjárművön rögzített berendezések segítségével. Az eljárás történhet melegködképzéssel, ekkor az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő hozzáadása is segíti. Ez a technológia elsősorban növényzettel erősebben borított környezetben előnyös, de a létrejövő köd rövid időre korlátozza a látási viszonyokat, ezért forgalmas helyeken kevésbé használatos. A másik lehetőség az ULV-eljárás, ami szintén apró cseppekben juttatja ki az irtószert, de hő hozzáadása nélkül. A permetfelhő csak kismértékben észlelhető, a közlekedést nem zavarja, ezért forgalmasabb, városias területeken elsődlegesen ezt az eljárást alkalmazzák.

 

Biztonságos irtószer

A kémiai szúnyoggyérítésre használt, hatóságilag engedélyezett irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak több ezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Hektáronként mindössze fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után néhány órával pedig le is bomlik. A kezeléseket napnyugta után kezdik, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt a szúnyogirtás (az alacsony dózis miatt a méhfélékre és más kevésbé érzékeny rovarokra egyébként sincs letális hatása a készítményeknek). Ennek ellenére elővigyázatossági okokból a gyérítés előtt tájékoztatjuk a méhészeket, hogy mikor és hol lehet permetezésre számítani.

Mit tehetünk otthonunkban?

A kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok elleni hatékony védekezés érdekében a lakosság figyelmét is szükséges felhívni arra, hogy érdekük és kötelességük a szúnyogok szaporodásának akadályozása otthonukban. Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik!

– Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot stb. úgy fordítsa, tárolja, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni!

– Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre!

– Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le!

– Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson!

– A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát stb. olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta!

– Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal, és erre öntse a vizet!

– Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot stb., melyben a víz összegyűlhet!

– Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat!

Csíp? Nem csíp? ​

Hazánkban több mint 50 csípőszúnyog-faj honos. Ami közös bennük, hogy a nőstény szúnyogok alkalmanként gerinces állatok vérét szívják. A legtöbb szúnyogfajnak meghatározott táplálékpreferenciája van, több faj például a madarak vagy éppen a kétéltűek vérét részesíti előnyben. A csípő szúnyogok csak egy kis csoportja kedveli az emberi vért. Vannak olyan fajok azonban, melyek emberi és állati vért egyaránt szívnak. A hím szúnyogok, de gyakran a nőstények is lágy szárú növények nedveit, elsősorban virágok nektárját szívják, ebből fedezik energia- és folyadékszükségletüket.