Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Társasházi díj

Társaságunk 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére vonatkozóan, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasházi díjat is.
2022. 07. 01-től módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet szerinti díj. A társasház közös képviseletétől érkező közös költségnek, az üzemeltetési és karbantartási díjtételei.
Az Ön bérleti díja nem változott. Társaságunk 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére vonatkozóan, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasházi díjat is.
A számla összege helyes, azonban 2022. 08. 01-től a számla a bérleti díj mellett a társasházi díjat is tatalmazza. Kérjük, a számlát határidőre fizesse be.
Önnek 2022. 08. 01-től kell fizetnie a társasházi díjat.
Eddig is meg kellett fizetni ezeket a díjakat a társasház részére, azoban 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére eső részt Önnek kell kifizetnie. 
A társasházi díjat a 2022. 07. 01-től hatályos módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet alapján vezette be a Győr-Szol Zrt.
A 2022. 07. 01-től hatályos módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendeletben.
A társasház közös képviseletétől érkező közös költségből levonásra kerül a felújítási díj és az ehhez kapcsolódó díjak pl: társasházi hitel, társasházi lakáskassza. A fennmaradó rész az üzemeltetési és karbantartási díjtételek, azaz a társasházi díj. A társasházi díjból az Ön bérleményére eső rész kerül Önnek kiszámlázásra.
Ezentúl minden hónapban szerepelni fog a számláján a társasházi díj is. Ennek összege abban az esetben változik, ha a társasházi közgyűlés a közös költség összegének emeléséről dönt.
A társasházi díj összege abban az esetben változik, ha a társasházi közgyűlés a közös költség összegének emeléséről dönt.
A társasházi díj nagysága függ a lakások méretétől, ezért lakásonként eltérő lehet.
Másik társasháznak mások az üzemeltetési költségei, ezért a társasházi díj összege is eltérő lehet.
A társasházi díj összege a társasház működéséhez szükséges költségek fedezésére szolgál.
Nem. A közgyűlésen továbbra is az ingatlan tulajdonosa vehet részt.
Nem. A társasházi díj megfizetése nem jár  tulajdonosi jogokkal.
Nem. A lakásban lévő hibákat továbbra is a bérbeadónak kell jeleznie.
Igen. A lépcsőházi/udvari közös területeken lévő hibákat kérjük, továbbra is a közös képviselőnek jelezze.
Hátraléka keletkezik, ugyanúgy mintha a bérleti díjat nem fizetné ki. Hátralék esetén először felszólítást küldünk Önnek. Amennyiben ekkor sem rendezi tartozását, kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását és az összeg jogi úton történő behajtását. 
Hátraléka keletkezik, ugyanúgy mintha a bérleti díjat nem fizetné ki. Hátralék esetén először felszólítást küldünk Önnek. Amennyiben ekkor sem rendezi tartozását, kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását és az összeg jogi úton történő behajtását. 
Nem. A társasházi díj bevezetése miatt Önnek nem kell fizetési módot változtatnia. Számlái kényelmesebb és egyszerűbb rendezése érdekében azonban javasoljuk az átutalásos és a csoportos beszedési fizetési módokat. 
Amennyiben a társasházi díjjal együtt a fizetendő összeg magasabb, mint a csoportos beszedéséhez beállított limit, az Ön bankja nem tudja kiegyenlíteni a számláját. Ezért javasoljuk, hogy a limit összegét a most kézhez vett, a társasházi díjat is tartalmazó számla összegénél kicsit magasabbra állítsa be. 
Nem. A társasházi díj a bérleti díjjal együtt esedékes, ezért nem áll módunkban a két tételt külön csekken küldeni.
A számla részletezőn megtalálja a bérleti díj és a társasházi díj összegét külön-külön.
A lakbértámogatás a lakbérre vonatkozik, ezért a társasházi díjra nem érvényes.
Nem. A társasházi díj összegét a társasház működéséhez szükséges költségek határozzák meg.
Javasoljuk, hogy a családi költségvetés átcsoportosításával találjanak forrást a számla teljes összegének kifizetésére. 
A társasházi díjat a 2022. 07. 01-től hatályos 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet alapján vezettük be. Az Ön szerződése továbbra is a hatályos jogszabályok szerint érvényes.
Nem. Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-96/50-50-50 telefonszámon érheti el munkanapokon 7 és 16 óra között. Írásban az 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldött levélben fordulhat hozzánk kérdéseivel.
Nem. Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-96/50-50-50 telefonszámon érheti el munkanapokon 7 és 16 óra között. Írásban az 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldött levélben fordulhat hozzánk kérdéseivel.
Nem. Az Ön által befizetett társasáházi díjat a Győr-Szol Zrt. a közös költség részeként befizeti a társasház részére.  
Telefonos ügyfélszolgálatunk +36-96/50-50-50 telefonszámon érhető el munkanapokon 7 és 16 óra között.
9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre.
Panaszát a 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldheti meg írásban.

Távhőszolgáltatás

Fűtési szolgáltatással a távhőszolgáltató az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja között áll a felhasználók rendelkezésére.

 

A társaságunk tulajdonában lévő hőközpontokról ellátott épületek esetében ebben az időszakban akkor kerül sor fűtésre, ha a külső hőmérséklet napi középértéke – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint – előreláthatólag nem haladja meg a +10 °C-ot, illetőleg három egymást követő napon a +12 °C-ot.

Ettől eltérő igény esetén a fűtési időszak megváltoztatását, a soron kívüli fűtésindítást és leállítást a Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Üzemviteli Megállapodásban rögzítettek szerint a Felhasználó (a tulajdonosi közösség) megbízottja (pl. a Közös Képviselő) írásban kezdeményezheti.

Felhasználói hőközpont (a hőközpont egy épületet lát el) esetében az igényt társaságunk 24 órán belül teljesíti.

Szolgáltatói hőközpont (a hőközpont több épületet lát el) esetében a kérés teljesítéséhez a hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési blokkról ellátott felhasználók legalább 70%-ának írásos egyetértése szükséges.

A Felhasználó tulajdonában lévő hőközpontok esetében a fűtés indítása, leállítása a Felhasználó hatáskörébe tartozik.

A radiátorcsere a fűtési időszakon kívül, május 16. és szeptember 14. közötti időszakban végezhető el.

Fontos követelmény, hogy a régi és az új fűtőtest alapanyaga azonos kell, hogy legyen, összhangban a fűtési rendszerben keringtetett fűtőközeg minőségével. Ellenkező esetben az újonnan felszerelt radiátor gyártóművi garanciája érvényét veszti, és a fűtőtest rövid időn belül károsodhat.

Másik fontos szempont, hogy a beépítendő radiátor hőleadó képességének közel azonosnak kell lennie a meglévő radiátoréval. A megfelelő típusú és hőteljesítményű radiátor kiválasztásához javasolt társaságunk Szolgáltatási Üzemének szakmai segítségét kérni, amit térítésmentesen biztosítunk.

Társaságunk a radiátorcserék során elvégzendő munkák közül csak a fűtési rendszer leürítését és visszatöltését vállalja, fűtésszerelő kivitelezőről a lakás tulajdonosának kell gondoskodnia.

 

Ezt alapvetően a fogyasztói igények és a fűtési költségek csökkentése indokolja. Fogyasztóink többsége éjszaka nem igényli olyan intenzitással a fűtést, mint napközben. Fogyasztóink döntő többsége elfogadja, sőt kéri, hogy a lakásokba történő hőbetáplálást az éjszakai időszakban csökkentsük, ezáltal fűtési költségeik is csökkenjenek. Mindez évtizedes gyakorlat városunkban.

A fűtést éjszakánként kb. 4 óra időtartamban szüneteltetjük az összes lakossági hőközpontban, ha a külső hőmérséklet 22.00 órakor -4°C felett van. Ha 22.00 órakor a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint -4°C, akkor a fűtési rendszereket nem állítjuk le, csak a fűtővíz hőmérsékletét csökkentjük.

A fűtésszolgáltatás éjszakai biztosításának igényét – a fűtési időszak megváltoztatásához hasonlóan – a Felhasználó megbízottja (pl. a közös képviselő) írásban kezdeményezheti.

Felhasználói hőközpont (a hőközpont egy épületet lát el) esetében az igényt társaságunk 24 órán belül teljesíti.

Szolgáltatói hőközpont (a hőközpont több épületet lát el) esetében a kérés teljesítéséhez a hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési blokkról ellátott felhasználók legalább 70%-ának írásos egyetértése szükséges.

Azokban az épületrészekben, ahol termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt hőleadók üzemelnek, a fűtési időszakban, megfelelő fűtővíz hőmérséklet mellett biztosított a helyiség hőmérsékletének automatikus szabályozhatósága. Az épületrész (helyiség) kívánt hőmérséklete a termosztát fej skálázása szerinti, egy konkrét pozícióra való csavarással állítható be.

A szeleptestre ráépített termosztát fej folyadék- vagy gőztöltete a hőmérséklet emelkedésének hatására tágul, ezért ha a helyiségben a hőmérséklet a termosztát fejen beállított értéket meghaladja, a táguló töltet egy rugó ellenében zárja a szelepet, ezáltal csökkenti a fűtőtestbe jutó fűtővíz mennyiségét, egészen addig, amíg a helyiség hőmérséklete el nem éri a termosztát fej beállításának megfelelő értéket. Amennyiben ugyanezen állásban a helyiség levegőjének hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a szelep újra nyit, több fűtővizet enged a radiátorba, amíg a hőmérséklet ismét a beállított értéket veszi fel.

Fontos tudni, hogy ha a radiátor felülete hideg, az nem azt jelenti, hogy nem működik megfelelően a fűtés, hanem azt, hogy a termosztatikus radiátorszelep teszi a dolgát, és csak a beállított hőmérséklet biztosításához szükséges fűtővizet engedi be a radiátorba.

Tanácsoljuk, hogy a nyári időszakban a termosztát fejek teljesen nyitott állapotban legyenek, ezzel megelőzhető a radiátorszelepek ún. „letapadása”, ami a következő fűtési időszakban fűtési problémákhoz vezetne.

A garázs fűtésének megszüntetését írásban kell kérni a szolgáltatótól és a kikapcsolás feltételei az alábbiak:

  • Az eredetileg fűtésre tervezett garázsok fűtésének megszüntetése esetén a garázzsal szomszédos helyiségek védelme érdekében a következő pótlólagos hőszigeteléseket kell elvégezni.
  • A garázsfödém hőszigetelését meglévő azbesztszórás esetén legalább +4 cm, meglévő 2 cm polisztirol hab szigetelés esetén legalább +3 cm, szigeteletlen garázsfödém esetén legalább +5 cm 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű vagy hőtechnikailag vele egyenértékű hőszigeteléssel növelni kell.
  • A garázskapu feletti belső falszakaszt legalább 4 cm vastagságú 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű vagy hőtechnikailag vele egyenértékű hőszigeteléssel kell ellátni.
  • A garázsfűtés megszüntetésének további feltétele a garázs feletti lakás, vagy egyéb fűtött helyiség tulajdonosának, valamint az épület tulajdonosának, vagy kezelőjének írásos hozzájárulása.
  • A fűtés megszüntetésével kapcsolatban felmerülő költségek (utólagos hőszigetelés, a fűtőberendezés fűtési rendszerről történő leválasztása) a garázs tulajdonosát terhelik.

A közös helyiségekben (lépcsőház, szárító helyiség. stb.) fűtés végleges megszüntetését írásban kell kérni. A közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésmegszüntetése felhasználói kompetencia, így annak minden következménye a felhasználó felelőssége.

A kikapcsolni kívánt, fűtött épületrésszel (közös helyiséggel) szomszédos helyiségek fűtését úgy tervezték, hőveszteségüket és ebből adódóan a beépített radiátorfelületeket úgy határozták meg, hogy felettük fűtött helyiség található. A fűtés megszüntetése után ezeknek a helyiségeknek a hővesztesége megnő és mivel a radiátorfelület nem változik, fűtési, illetve hőérzeti problémák is jelentkezhetnek.

Ha a fentiek ellenére a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésének megszüntetése mellett döntenek, úgy ehhez a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges.

A közszolgáltatási szerződés módosítására azzal a nappal kerül sor, illetve a díjfizető fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor a felhasználó a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését véglegesen megszüntette és a megszüntetésről a felhasználó és társaságunk képviselője a jegyzőkönyvet felvette.

A végleges megszüntetés az épületrész radiátorait ellátó csővezetékek levágását jelenti az épület fűtési rendszeréről.

A fűtés megszüntetését társaságunk végzi, melynek időpontját kérjük Szolgáltatási Üzemünkkel (tel.: 96/505-000) kell egyeztetni. A megszüntetés költsége a felhasználót terheli.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésmegszüntetéséből eredő esetleges fűtési, hőérzeti és egyéb problémákért társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben az épület hőfelhasználása költségmegosztás alapján történik, a fűtőtest megszüntetését a költségmegosztást végző társaság felé is jelezni kell.

A melegvíz-mérő időszakos –jelenleg 8 évenkénti– hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia.

Minden évben az érintettek a melegvíz-mérőjük hitelességének lejártáról, a hitelesítés lehetséges módjairól, annak költségeiről, a szükséges eljárásról részletes információkat kapnak a szolgáltató által kiküldött tájékoztatóban.

A hitelesítésre kétféle módon van lehetőség.

A díjfizető megrendelése esetén a hiteles mérést a melegvíz-mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. teremti meg egy új, hiteles mérő beépítésével.

A hitelesíttetés megvalósításának másik lehetősége a jelenleg beépített melegvíz-mérő saját szervezésében történő újrahitelesítése úgy, hogy a hitelesítés időtartama a 30 napot ne haladja meg. Ez esetben a mérő hitelesítést teljes körűen a tulajdonos intézi, a szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adatváltozást regisztrálja a mérő kiszerelése előtt a mérő záró állásának rögzítésével és a hiteles mérő beszerelése után a mérő plombálásával és a nyitó állás rögzítésével. Az erre vonatkozó igényt személyesen ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében vagy telefonon a 96/505-050-es számon lehet jelezni.

A régi és az új tulajdonos együtt, vagy az új tulajdonos az adásvételi szerződéssel az ügyfélszolgálatunkon rögzíti a díjfizető változást bejelentő lapon a változásokat, melyre a melegvíz-mérő állását is fel kell vezetni. Ha az épületben költségmegosztó készülékek vagy mérők üzemelnek, a tulajdonosváltást a költségmegosztást végző cég felé is be kell jelenteni.

A távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a felhasználóval, azaz a távhővel ellátott épület tulajdonosával, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közösségével (társasház, lakásszövetkezet) köti meg.

Társasházkezelés

Tulajdonosváltozásról tájékoztatni kell a társasház közös képviselőjét.

Szükséges írásos dokumentum megküldése a közös képviselő részére. Ez lehet tulajdoni lap, adásvételi szerződés.

Eljuttatható:

– e-mailben (tarsashazkezeles@gyorszol.hu)

– személyesen (Győr, Orgona u. 10.)

– bármely ügyfélszolgálati irodán keresztül

– postai úton (Győr-Szol Zrt. társasházkezelő üzletág, Győr, Orgona u. 10.)

A közös költség megfizetésének módjáról adott társasház közgyűlése dönt.

Lehetséges fizetési módok:

– hagyományos csekkes fizetés

– csoportos beszedési megbízás megadásával a tulajdonos számlavezető pénzintézeténél, vagy a társasházkönyvelésen

– befizetés a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban

– havonkénti utalás a társasház bankszámlájára     

A közgyűlés által megszavazott, és az épület fenntartásához, üzemeltetéséhez, szükséges kiadások fedezetére beszedett összeget.

A közös költség összegéről mindig a társasházi közgyűléseken részt vevő tulajdonostársak döntenek. Döntésük érvényes lesz az összes tulajdonostársra, azokra is, akik nem vettek részt a közgyűlésen. A közös képviselet mindenkit értesít a közös költség változásáról. 

Jelenleg Győr város vagyonkezelője a Győr-Szol Zrt., ezért a társaság utalja át havonta az aktuális közös költséget a társasházak részére.

Az online felületet elérő tulajdonostárs bármikor megnézheti a befizetéseit a Győr-Szol Zrt. honlapján keresztül.

A közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni azoknak, akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközökkel.

A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban lakó tulajdonostárs számára az általa írásban megadott e-mail-címre a közös képviselet küldi ki a belépési kódot és a belépés módjának leírását.

A társasházi törvény és az adott társasház szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos szabályokat, a közös képviselet e szerint jár el.

A Győr-Szol Zrt. honlapján, a társasházi ügyfélkapun belépve az adott társasház dokumentumai között minden tulajdonostárs megtalálja a biztosítási kötvényt. A kötvény tartalmazza a legfontosabb adatokat. Akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközzel, a közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni.

A társasházi közös részeken jelentkező káreseményeket elsősorban a társasházkezelő munkatárs jelenti be a biztosítónak.

Amennyiben a biztosítási szerződés kiterjed a lakáson belüli ingóságokra, akkor igen. Ezt minden esetben a tulajdonosnak kell intézni a biztosítóval.

– Miért kell a vállalkozóknak fizetni szakmunka elvégzése esetén, amikor a Győr-Szol Zrt.-nek vannak saját emberei?

A Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletága a társasházakkal kötött szerződés alapján, üzleti alapon látja el a társasházak közös képviseletét. Ez nem tartalmaz egyéb ingyenes szolgáltatást, például ingyenes felújítási és javítási munka elvégzését a társasházaknál.

A közös képviselő a társasházak közgyűlésein elfogadott összegért és az ott megjelölt feladatok elvégzésére szerződést köt a takarítókkal. Ez a szerződés tartalmazza pontosan a takarító feladatait. A szerződések társasházanként eltérőek lehetnek.

A társasházi lakókat zavaró magatartások megítélése, a rendbontókkal szembeni intézkedések megtétele nem tartozik a közös képviselők hatáskörébe. A közös képviselőknek nincs törvényi felhatalmazásuk, sem eszközük arra, hogy ezekben a vitás helyzetekben eljárjanak.

 

Ugyan a társasház szervezeti és működési szabályzata tartalmazhat az együttélésre vonatkozóan szabályokat, azonban e szabályok alkalmazására és betartásuk kikényszerítésére a fentiekből következően nem a közös képviselet képes. Rendbontás esetén értesíthető a rendőrség, ehhez a sérelmet szenvedett személy személyes bejelentése szükséges.

 

Az önkormányzati lakásokat bérlők ügyeinek intézése nem a Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletágához, hanem a vagyonkezelési üzletágához tartozik. A vagyonkezelési üzletág elérhető a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail-címen, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Vagyongazdálkodás

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel (üzlet, iroda, műhely, raktár, garázs) kapcsolatos általános tudnivalók:

A pályázat megjelenik a GYŐR+ című hetilapban, a www.gyor.hu weboldalon: Városháza/Vagyonhasznosítási hirdetmények címszó alatt – ahonnan az esetenkénti ingatlanértékesítési hirdetményeink is letölthetőek – illetve kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Győr, Honvéd liget 1. szám alatti üvegfalhirdetésen és a Győr-Szol Zrt.-nél (Győr, Orgona u. 10.). A pályáztatásra kiírt helyiségek megtekintésére előre meghatározott időpontban a Győr-Szol Zrt. lehetőséget biztosít.

Link: https://gyor.hu/varoshaza/vagyonhasznositasi-felhivas/

Ügyféltájékoztató a nem lakás célú helyiségek leadása előtt bérlőre tartozó feladatok elvégzéséről. Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztatóban leírtak szerint eljárni szíveskedjenek.  (Tájékoztató lent.)

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy bérletidíj-igazolás kérése az info@gyorszol.hu e-mail-címre megküldve lehetséges, kollégáink e-mail-üzenetben küldik meg az Önök részére a kiállított díjigazolást (pl. szerződéshosszabbításhoz, bérleti díj, távhődíj).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan  az alábbiakban felsorolt  ügyek intézésében, mint pl.:  
szerződéshosszabbítás, 
albérletbe adáshoz tulajdonosi hozzájárulás,
bérleti szerződés felmondása,
bérleti jog jogutódlása,
bérleti jog átruházása,
bérlőtársi jogviszony létesítése,
bérletijog-csere,
határozatlan idejű szerződés határozott idejűre módosítása közös megegyezéssel,
a bérlő haláláról szóló bejelentést  a tulajdonos önkormányzat  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály 9021 Győr, Városház tér 1., (tel.: 06-96/500-236) részére kell megküldeni. Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek albérletbe adásához a Győr-Szolt Zrt. kezelői hozzájáruló nyilatkozatához az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:  

 

  • Cégszerűen aláírt kérelem az albérletbe adáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen célra, hány négyzetmétert, milyen időtartamra kívánnak albérletbe adni.
  • Albérleti szerződés másolata.
  • Nullás bérleti díj igazolás.

 

Csak hiánytalanul beadott kérelmeket áll módunkban elbírálni.

Felhívjuk bérlőink figyelmét, ha a  céges  ügyféladataikban változás áll  be  (pl. a cégképviseletre jogosult személye megváltozik, cég székhelye változik, cég tevékenységi köre változik,  bővül,  a változást követően 8 napon belül a tulajdonos önkormányzat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály részére (9021 Győr, Városház tér 1.) bejelenteni szíveskedjenek (tel.: 06-96/500-236). Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Parkolás

Hogyan tudok behajtani?

A bejáratoknál lévő kijelzők mutatják a szabad parkolóhelyek számát. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található nagy, kék gomb megnyomásával kérjen jegyet!
A jegy elvétele után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 

Hogyan keressek parkolóhelyet?

Behajtást követően a földfelszín feletti nyolc emeleten lévő szabad parkolóhelyek közül választhat. A földfelszín alatti szinteken a bérlettel rendelkezők parkolhatnak.

A mozgáskorlátozottak számára fenntartott, összesen 5 db parkolóhely a földszinten található.
A parkolóhelyek felett található zöld jelzés a szabad parkolóhelyet, míg a piros jelzés a foglalt parkolóhelyet mutatja.

Állítsa le a járművét egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be!
A bejáratnál kapott jegyet vigye magával!

Fontos! A jegyet gyűrődéstől, nedvességtől és magas hőmérséklettől óvni kell!

A jeggyel a lépcsőház földszinti bejárata melletti toalett is igénybe vehető!

Kérjük, a parkolás után a liftek vagy a lépcsőház igénybevételével hagyja el a parkolóházat.

 

Mikor és hol kell fizetnem?

A parkolás befejeztével, amikor visszaér a parkolóházhoz, mielőtt járművéhez megy, a bejáratnál vagy a kerékpártárolónál található díjfizető automatáknál egyenlítse ki a parkolási díjat!

Csúsztassa a jegyet a jelzett nyílásba! Az automata kijelzőjéről olvassa le a fizetendő díjat!

Fizetni mind bankkártyával, mind készpénzzel lehet.

 

Készpénzes fizetés esetén kérjük, figyeljen arra, hogy fizetni csak az automatán feltüntetett érmékkel és/vagy bankjegyekkel lehet.

A készülék 50, 100 és 200 forintos érméket 500 forint, 1 000 forint címletű bankjegyeket, valamint
2 000 forintos bankjegyet 1 000 forint felett fizetendő összeg,
5 000 forintos bankjegyet 2 000 forint feletti fizetendő összeg,
10 000 forintos bankjegyet 8 000 forint feletti fizetendő összeg
esetén fogad el.

Vegye el a jegyet és a visszajáró pénzt!

Nyugtaigény esetén a megfelelő gombbal kérjen fizetési igazoló szelvényt

A fizetéstől számítva 10 perc áll rendelkezésére, hogy gépjárművével elhagyja a parkolóházat. Ennél hosszabb idő esetén a többlet parkolási díját szintén a díjfizető automatánál kell megfizetnie.

 

Mi a teendőm, ha elhagytam a jegyet?

Jegyének elhagyása esetén a díjfizető automatánál az „Elveszett jegy” gomb megnyomásával 5 000 Ft ellenében válthat a parkolóház legális elhagyására jogosító jegyet.

 

Hogyan tudok kihajtani?

A járművel hajtson a kijárati sorompóhoz! A parkolóházban rendszámfelismerő rendszer működik. Amennyiben érvényesített jegyéhez tartozó rendszámának leolvasása sikeres, jegyét nem szükséges becsúsztatni a kijárati terminálba, mert a sorompó automatikusan felnyílik. Ha a rendszám leolvasása sikertelen, a jegyet csúsztassa a jelzett nyílásba!

Az érvényesség ellenőrzése után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 

Mi a teendőm, ha valami nem működik?

Mind a be- és kijárati terminálokon, mind a díjfizető automatákon található egy „segélyhívó” feliratú gomb, amelyen keresztül 0–24 órában jelezni tudja munkatársunk felé a problémáját.

 

A Győr-Szol Zrt. üzemeletetésébe tartozó parkolóházakban és mélygarázsban van lehetőség elektromos személygépkocsik töltésére. 

Árpád Parkolóház
A parkolóház 4. szintjén 4 darab elektromosautó-töltő található, ami 8 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Dunakapu téri mélygarázs
A parkolóház P1 szintjén 1 darab elektromosautó-töltő található, ami 1 gépjármű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Jókai Parkolóház
A parkolóház 1. szintjén 1 darab elektromosautó-töltő található, ami 2 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Vásárcsarnok parkolóház
A parkolóház 1. szintjén 6 darab elektromosautó-töltő található, ami 12 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Dr. Petz Lajos parkolóház
A parkolóház földszintjén 4 darab, a 2. szinten 1 darab elektromosautó-töltő található, ami összesen 10 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Révai parkolóház
A parkolóház földszintjén 1 darab elektromos autó töltő található,ami 2 darab gépjármű egyidejű töltésére alkalmas.
A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást az E.ON honlapján találja meg: https://www.eon.hu/hu/e-mobilitas/driveon.html

További töltőállomásokat a Parkl oldalán talál:
https://parkl.net/hu/e-mobility

1. Kérjük, üsse be a rendszámot a billentyűzeten.
2. Kérjük, dobja be a pénzt az érmenyíláson. Bankkártyaolvasóval felszerelt automata esetén léptesse a díjat a megfelelő gomb segítségével. Az automata csak érintésmentes bankkártyát fogad el.
3. Kérje a parkolójegyet a zöld gombbal.
4. A parkolójegyet helyezze a járműbe, a szélvédő mögé.

Bankkártyaolvasóval felszerelt automata esetén léptesse a díjat a megfelelő gomb segítségével. Az automata csak érintésmentes bankkártyát fogad el.

Övezeti parkolási bérletet tud vásárolni.

Díjtáblázat:

 

HAVI

NEGYEDÉVES

ÉVES

I. övezet

28 800 Ft

80 640 Ft

302 400 Ft

II. övezet

19 200 Ft

53 760 Ft

201 600 Ft

III. övezet (A/B/C/D)

12 000 Ft

33 600 Ft

126 000 Ft

A díjak az áfát tartalmazzák.