0-24 hívható: 96/50-50-55, 20/922-5700

info@gyorszol.hu

Távhőszolgáltatás

Társasházkezelés

Tulajdonosváltozásról tájékoztatni kell a társasház közös képviselőjét.

Szükséges írásos dokumentum megküldése a közös képviselő részére. Ez lehet tulajdoni lap, adásvételi szerződés.

Eljuttatható:

– e-mailben (tarsashazkezeles@gyorszol.hu)

– személyesen (Győr, Orgona u. 10.)

– bármely ügyfélszolgálati irodán keresztül

– postai úton (Győr-Szol Zrt. társasházkezelő üzletág, Győr, Orgona u. 10.)

A közös költség megfizetésének módjáról adott társasház közgyűlése dönt.

Lehetséges fizetési módok:

– hagyományos csekkes fizetés

– csoportos beszedési megbízás megadásával a tulajdonos számlavezető pénzintézeténél, vagy a társasházkönyvelésen

– befizetés a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban

– havonkénti utalás a társasház bankszámlájára     

A közgyűlés által megszavazott, és az épület fenntartásához, üzemeltetéséhez, szükséges kiadások fedezetére beszedett összeget.

A közös költség összegéről mindig a társasházi közgyűléseken részt vevő tulajdonostársak döntenek. Döntésük érvényes lesz az összes tulajdonostársra, azokra is, akik nem vettek részt a közgyűlésen. A közös képviselet mindenkit értesít a közös költség változásáról. 

Jelenleg Győr város vagyonkezelője a Győr-Szol Zrt., ezért a társaság utalja át havonta az aktuális közös költséget a társasházak részére.

Az online felületet elérő tulajdonostárs bármikor megnézheti a befizetéseit a Győr-Szol Zrt. honlapján keresztül.

A közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni azoknak, akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközökkel.

A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban lakó tulajdonostárs számára az általa írásban megadott e-mail-címre a közös képviselet küldi ki a belépési kódot és a belépés módjának leírását.

A társasházi törvény és az adott társasház szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos szabályokat, a közös képviselet e szerint jár el.

A Győr-Szol Zrt. honlapján, a társasházi ügyfélkapun belépve az adott társasház dokumentumai között minden tulajdonostárs megtalálja a biztosítási kötvényt. A kötvény tartalmazza a legfontosabb adatokat. Akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközzel, a közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni.

A társasházi közös részeken jelentkező káreseményeket elsősorban a társasházkezelő munkatárs jelenti be a biztosítónak.

Amennyiben a biztosítási szerződés kiterjed a lakáson belüli ingóságokra, akkor igen. Ezt minden esetben a tulajdonosnak kell intézni a biztosítóval.

– Miért kell a vállalkozóknak fizetni szakmunka elvégzése esetén, amikor a Győr-Szol Zrt.-nek vannak saját emberei?

A Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletága a társasházakkal kötött szerződés alapján, üzleti alapon látja el a társasházak közös képviseletét. Ez nem tartalmaz egyéb ingyenes szolgáltatást, például ingyenes felújítási és javítási munka elvégzését a társasházaknál.

A közös képviselő a társasházak közgyűlésein elfogadott összegért és az ott megjelölt feladatok elvégzésére szerződést köt a takarítókkal. Ez a szerződés tartalmazza pontosan a takarító feladatait. A szerződések társasházanként eltérőek lehetnek.

A társasházi lakókat zavaró magatartások megítélése, a rendbontókkal szembeni intézkedések megtétele nem tartozik a közös képviselők hatáskörébe. A közös képviselőknek nincs törvényi felhatalmazásuk, sem eszközük arra, hogy ezekben a vitás helyzetekben eljárjanak.

 

Ugyan a társasház szervezeti és működési szabályzata tartalmazhat az együttélésre vonatkozóan szabályokat, azonban e szabályok alkalmazására és betartásuk kikényszerítésére a fentiekből következően nem a közös képviselet képes. Rendbontás esetén értesíthető a rendőrség, ehhez a sérelmet szenvedett személy személyes bejelentése szükséges.

 

Az önkormányzati lakásokat bérlők ügyeinek intézése nem a Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletágához, hanem a vagyonkezelési üzletágához tartozik. A vagyonkezelési üzletág elérhető a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail-címen, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Vagyongazdálkodás

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel (üzlet, iroda, műhely, raktár, garázs) kapcsolatos általános tudnivalók:

Általános tájékoztatás helyiségpályázattal kapcsolatban a pandémia idejére.

A következő helyiségpályázatra Magyarország kormánya által, a koronavírus-fertőzés miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követően kerülhet sor, melynek pontos időpontja előre nem ismert.

A pályázat megjelenik a GYŐR+ című hetilapban, a www.gyor.hu weboldalon: Városháza/Vagyonhasznosítási hirdetmények címszó alatt – ahonnan az esetenkénti ingatlanértékesítési hirdetményeink is letölthetőek – illetve kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Győr, Honvéd liget 1. szám alatti üvegfalhirdetésen és a Győr-Szol Zrt.-nél (Győr, Orgona u. 10.). A pályáztatásra kiírt helyiségek megtekintésére előre meghatározott időpontban a Győr-Szol Zrt. lehetőséget biztosít.

Link: https://gyor.hu/varoshaza/vagyonhasznositasi-felhivas/

Ügyféltájékoztató a nem lakás célú helyiségek leadása előtt bérlőre tartozó feladatok elvégzéséről. Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztatóban leírtak szerint eljárni szíveskedjenek.  (Tájékoztató lent.)

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy bérletidíj-igazolás kérése az info@gyorszol.hu e-mail-címre megküldve lehetséges, kollégáink e-mail-üzenetben küldik meg az Önök részére a kiállított díjigazolást (pl. szerződéshosszabbításhoz, bérleti díj, távhődíj).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan  az alábbiakban felsorolt  ügyek intézésében, mint pl.:  
szerződéshosszabbítás, 
albérletbe adáshoz tulajdonosi hozzájárulás,
bérleti szerződés felmondása,
bérleti jog jogutódlása,
bérleti jog átruházása,
bérlőtársi jogviszony létesítése,
bérletijog-csere,
határozatlan idejű szerződés határozott idejűre módosítása közös megegyezéssel,
a bérlő haláláról szóló bejelentést  a tulajdonos önkormányzat  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály 9021 Győr, Városház tér 1., (tel.: 06-96/500-236) részére kell megküldeni. Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek albérletbe adásához a Győr-Szolt Zrt. kezelői hozzájáruló nyilatkozatához az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:  

 

  • Cégszerűen aláírt kérelem az albérletbe adáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen célra, hány négyzetmétert, milyen időtartamra kívánnak albérletbe adni.
  • Albérleti szerződés másolata.
  • Nullás bérleti díj igazolás.

 

Csak hiánytalanul beadott kérelmeket áll módunkban elbírálni.

Felhívjuk bérlőink figyelmét, ha a  céges  ügyféladataikban változás áll  be  (pl. a cégképviseletre jogosult személye megváltozik, cég székhelye változik, cég tevékenységi köre változik,  bővül,  a változást követően 8 napon belül a tulajdonos önkormányzat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály részére (9021 Győr, Városház tér 1.) bejelenteni szíveskedjenek (tel.: 06-96/500-236). Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Parkolás

Hogyan tudok behajtani?

A bejáratoknál lévő kijelzők mutatják a szabad parkolóhelyek számát. Hajtson a bejárati sorompóhoz! A terminálon található nagy, kék gomb megnyomásával kérjen jegyet!
A jegy elvétele után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 

Hogyan keressek parkolóhelyet?

Behajtást követően a földfelszín feletti nyolc emeleten lévő szabad parkolóhelyek közül választhat. A földfelszín alatti szinteken a bérlettel rendelkezők parkolhatnak.

A mozgáskorlátozottak számára fenntartott, összesen 5 db parkolóhely a földszinten található.
A parkolóhelyek felett található zöld jelzés a szabad parkolóhelyet, míg a piros jelzés a foglalt parkolóhelyet mutatja.

Állítsa le a járművét egy szabad parkolóhelyre! Húzza be a kéziféket, az ajtókat és ablakokat gondosan zárja be!
A bejáratnál kapott jegyet vigye magával!

Fontos! A jegyet gyűrődéstől, nedvességtől és magas hőmérséklettől óvni kell!

A jeggyel a lépcsőház földszinti bejárata melletti toalett is igénybe vehető!

Kérjük, a parkolás után a liftek vagy a lépcsőház igénybevételével hagyja el a parkolóházat.

 

Mikor és hol kell fizetnem?

A parkolás befejeztével, amikor visszaér a parkolóházhoz, mielőtt járművéhez megy, a bejáratnál vagy a kerékpártárolónál található díjfizető automatáknál egyenlítse ki a parkolási díjat!

Csúsztassa a jegyet a jelzett nyílásba! Az automata kijelzőjéről olvassa le a fizetendő díjat!

Fizetni mind bankkártyával, mind készpénzzel lehet.

 

Készpénzes fizetés esetén kérjük, figyeljen arra, hogy fizetni csak az automatán feltüntetett érmékkel és/vagy bankjegyekkel lehet.

A készülék 10, 20, 50, 100 és 200 forintos érméket 500 forint, 1 000 forint címletű bankjegyeket, valamint
2 000 forintos bankjegyet 1 000 forint felett fizetendő összeg,
5 000 forintos bankjegyet 2 000 forint feletti fizetendő összeg,
10 000 forintos bankjegyet 8 000 forint feletti fizetendő összeg
esetén fogad el.

Vegye el a jegyet és a visszajáró pénzt!

Nyugtaigény esetén a megfelelő gombbal kérjen fizetési igazoló szelvényt

A fizetéstől számítva 10 perc áll rendelkezésére, hogy gépjárművével elhagyja a parkolóházat. Ennél hosszabb idő esetén a többlet parkolási díját szintén a díjfizető automatánál kell megfizetnie.

 

Mi a teendőm, ha elhagytam a jegyet?

Jegyének elhagyása esetén a díjfizető automatánál az „Elveszett jegy” gomb megnyomásával 5 000 Ft ellenében válthat a parkolóház legális elhagyására jogosító jegyet.

 

Hogyan tudok kihajtani?

A járművel hajtson a kijárati sorompóhoz! A parkolóházban rendszámfelismerő rendszer működik. Amennyiben érvényesített jegyéhez tartozó rendszámának leolvasása sikeres, jegyét nem szükséges becsúsztatni a kijárati terminálba, mert a sorompó automatikusan felnyílik. Ha a rendszám leolvasása sikertelen, a jegyet csúsztassa a jelzett nyílásba!

Az érvényesség ellenőrzése után a sorompó felnyílik, majd az áthaladás után automatikusan záródik.

 

Mi a teendőm, ha valami nem működik?

Mind a be- és kijárati terminálokon, mind a díjfizető automatákon található egy „segélyhívó” feliratú gomb, amelyen keresztül 0–24 órában jelezni tudja munkatársunk felé a problémáját.

 

A Győr-Szol Zrt. üzemeletetésébe tartozó parkolóházakban és mélygarázsban van lehetőség elektromos személygépkocsik töltésére. 

Árpád Parkolóház
A parkolóház 4. szintjén 4 darab elektromosautó-töltő található, ami 8 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Dunakapu téri mélygarázs
A parkolóház P1 szintjén 1 darab elektromosautó-töltő található, ami 1 gépjármű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Jókai Parkolóház
A parkolóház 1. szintjén 1 darab elektromosautó-töltő található, ami 2 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Vásárcsarnok parkolóház
A parkolóház 1. szintjén 6 darab elektromosautó-töltő található, ami 12 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Dr. Petz Lajos parkolóház
A parkolóház földszintjén 4 darab, a 2. szinten 1 darab elektromosautó-töltő található, ami összesen 10 gépjármű egy idejű töltésére alkalmas.

A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást a PARKL honlapján találja meg: https://parkl.net/hu/e-mobility

Révai parkolóház
A parkolóház földszintjén 1 darab elektromos autó töltő található,ami 2 darab gépjármű egyidejű töltésére alkalmas.
A töltés díjfizetés ellenében vehető igénybe, a használatról és a fizetés módjáról való tájékoztatást az E.ON honlapján találja meg: https://www.eon.hu/hu/e-mobilitas/driveon.html

További töltőállomásokat a Parkl oldalán talál:
https://parkl.net/hu/e-mobility

1. Kérjük, üsse be a rendszámot a billentyűzeten.
2. Kérjük, dobja be a pénzt az érmenyíláson. Bankkártyaolvasóval felszerelt automata esetén léptesse a díjat a megfelelő gomb segítségével. Az automata csak érintésmentes bankkártyát fogad el.
3. Kérje a parkolójegyet a zöld gombbal.
4. A parkolójegyet helyezze a járműbe, a szélvédő mögé.

Bankkártyaolvasóval felszerelt automata esetén léptesse a díjat a megfelelő gomb segítségével. Az automata csak érintésmentes bankkártyát fogad el.