Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Kötelező adatszolgáltatás – 2014

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás:

1. a)   

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:     

2010. január 1-e és 2011. augusztus 31-i között érvényes hővásárlási szerződés

2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés

1. b) 

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

2013. december 21-től érvényes közszolgáltatási szerződés


1. c)

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.

2.    

Üzletszabályzat:

Az Üzletszabályzat pdf formátumban ide kattintva letölthető.  

3.  

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:  

Felhasználói panaszok intézése

4.  

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

5.  

Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően:  

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

6.  

A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei,
pályázatok adatai:

Lakásfenntartási támogatás:

A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től hatályba lépő változásairól

A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3/A.§

A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3.§

Országos pályázatok elérhetőségei:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.nkek.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

7.  

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók,
valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá az
energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége

Az energetikai tanúsítók névjegyzéke letölthető a Magyar Mérnök Kamara honlapjáról, az alábbi linkre kattintva:

http://mmk.hu/kereses/tagok

A fenti linkre kattintva azonnal a Magyar Mérnök Kamara Névjegyzék kereső oldala jelenik meg.
A Szakterület mezőnél a legördülő menüpontra kattintva kiválasztható a „TÉ (Épületek energetikai tanúsítása) – Energetikai tanúsító” szakterület. A keresés eredménye leszűkíthető a Megye és a Település rovat pontos kitöltésével.

A működési területünkön elérhető energetikai tanúsítók további jegyzéke elérhető a Magyar Építész Kamara honlapján is az alábbi linkre kattintva:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

A linkre nyíló oldalon a Magyar Építész Kamara névjegyzéke jelenik meg.
A keresés alkalmával a Státusz mezőben az „Aktív tag”, a Jogosultság csoport mezőben a „Tanúsítás”, míg a Jogosultság mezőben a „TÉ (Energetikai tanúsítói jogosultság)” lehetőséget kell kiválasztani. A keresés Cím rovat kitöltésével leszűkíthető.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége,
amelyek tájékoztatást nyújthatnak a z energiahatékonyságot javító
intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó
referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések
fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról

Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Cím: 1044 Budapest, Pf.: 247.
Telefon: +36 (1) 459-7777
Fax: +36 (1) 459-7739
E-mail: eh@eh.gov.hu
Honlap: www.eh.gov.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Főigazgatója: Pintér István
Levélcím: 1428 Budapest, Pf:20
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800
Fax: +36 (1) 210-4677

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: Budapest 1024. Margit krt. 85.
Telefon: +36 (1) 336-7843, +36 (1) 336-7851
Fax: +36 (1) 336-7445
Postafiók: Pf. 672. Budapest 1539.
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Dr. Lipovits Szilárd
Beosztás: jegyző
Telefonszám: 96/500-133 [ Mellék: 133 ]
E-mail: jegyzo@gyor-ph.hu
Töltősiné Élő Zsuzsanna
Beosztás: jegyzői referens
Telefonszám: 96/500-233 [ Mellék: 233 ]
E-mail: toltosine.zsuzsanna@gyor-ph.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Osztályvezető: dr. Hajdu Klára
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 795 950, +36 96 795 951
Telefax: +36 96 795 955
E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/a.
Levelezési cím: 9001 Pf.: 673
Tel: 96/520-217
Fax: 520-218
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-3540
E-mail: panasz@ajbh.hu
Honlap: www.ajbh.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
A Hivatal engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén.
Elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88
Telefon: +36 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Energetikai fogyasztói tanácsadók
:

Győr-Szol Zrt.
Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.
Tel.: 96/50-50-00
Fax: 96/50-50-99
E-mail: info@gyorszol.hu
Web: http://www.gyorszol.hu

RM consulting Kft.

Iroda: Győrújfalu, Kenderáztató utca 8.
Mobil:+36-20/925-8097
E-mail:    info@rm-consulting.eu
    jozsef.lelek@rm-consulting.eu
Web: http://www.rm-consulting.eu/

8.   A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz. melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információkat az alábbi linken tekintheti meg:        

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

I. táblázat:

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk

II. táblázat:

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

III. táblázat:

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk         

IV. táblázat:

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

V. táblázat:

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

VI. táblázat:

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

VII. táblázat:

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

VIII. táblázat:

Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége

IX. táblázat:              

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

X. táblázat:      

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás                   

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.

XI. táblázat:      

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége

9.  

A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:
 
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

26/2006. (IX.25.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

39/2006. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatás díjairól

2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról