Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Tudnivalók a lakossági parkolási bérlet megváltásához

Tudnivalók a lakossági parkolási bérlet megváltásával, a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban:

1.a) Az I.és II. övezeti lakossági parkolási bérlet vásárlásra jogosult:

Az adott övezeten belül lakással rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, haszonélvező, bérlő, valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a megadott lakás címe szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványán állandó lakóhelyként és személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója vagy cégautó használatára igazolás alapján jogosult.

(Tehát a korábban érvényes szabályozáshoz képest fontos változás, hogy az I. és II. övezetben csak az jogosult lakossági parkolási bérlet vásárlására, akinek a lakcímet igazoló hatósági igazolványán a lakhelye állandó lakóhelyként van bejegyezve. Tartózkodási hely nem jogosít a bérlet igénylésére.)

1.b) A III. övezeti lakossági parkolási bérlet vásárlásra jogosult:

Az adott övezeten belül lakással rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, haszonélvező, bérlő, valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a megadott lakás címe szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványán állandó lakóhelyként vagy tartózkodási helyként és személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója vagy cégautó használatára igazolás alapján jogosult.

(A III. övezetben a lakcímet igazoló hatósági igazolványán állandó lakóhellyel bejegyzett és tartózkodási hellyel bejegyzett kérelmező egyaránt jogosult lakossági parkolási bérlet vásárlására.)

2. Személyazonosság igazolása:

  • érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes vezetői engedély vagy érvényes útlevél

3. Lakáshasználati jogosultság igazolásához szükséges:

  • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy érvényes bérleti szerződés (A szolgáltató a nem hiteles tulajdonilap-másolatot is elfogadja, mely az „Ügyfélkapu”-ról díjmentesen letölthető!)
  • I. és II övezet esetén állandó lakcímbejelentést igazoló lakcímkártya vagy régi típusú személyigazolvány
  • III. övezet esetén állandó lakcím vagy tartózkodási hely bejelentést igazoló lakcímkártya vagy régi típusú személyigazolvány

4. Lakossági bérlet igénylésére jogosult a lehatárolt területen lakással rendelkező személy, ha személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, vagy cégautó használatára igazolás alapján jogosult személy.

5. Személygépkocsi tulajdonjogának vagy használati jogosultságának igazolása:

  • az adott övezetben lakással rendelkező személy nevére szóló forgalmi engedély
  • az adott övezetben lakással rendelkező személy a forgalmi engedélyben üzembentartóként van feltüntetve
  • cégautó esetén az adott övezetben lakással rendelkező személy nevére szóló használati jogosultság igazolása szükséges

6. Lakossági parkolási bérlet csak személygépkocsira váltható!

7. Az igénylő nevében más személy csak az igénylő által aláírt, két tanú aláírásával megerősített, a magánokirat formai és tartalmi követelményeinek megfelelő meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok:

1 Érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél

2. Érvényes vezetői engedély

3. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy érvényes bérleti szerződés (A szolgáltató a nem hiteles tulajdonilap-másolatot is elfogadja, mely az „Ügyfélkapu”-ról díjmentesen letölthető!)

4. I. és II övezet esetén állandó lakcímbejelentést igazoló lakcímkártya vagy régi típusú személyigazolvány, III. övezet esetén állandó lakcím vagy tartózkodási hely bejelentést igazoló lakcímkártya vagy régi típusú személyigazolvány

5. Érvényes forgalmi engedély

6. Cégautó esetén a lehatárolt területen lakással rendelkező személy nevére szóló használati jogosultságot igazoló dokumentum

7. Ha az igénylő nevében más személy jár el, az igénylő által aláírt, két tanú aláírásával megerősített, a magánokirat formai és tartalmi követelményeinek megfelelő meghatalmazás.

Megszűnik az ingyenes parkolás május 25-től!

Nyilatkozat letöltése a 2021-es lakossági parkolási bérlethez – I.-II. övezet

Nyilatkozat letöltése a 2021-es lakossági parkolási bérlethez – III. övezet