Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Minőségbiztosítás

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága által végzett távhőtermelés és távhőszolgáltatás üzembiztossága érdekében kiemelten fontos, hogy nyomástartó berendezések és rendszerek, a csővezetékek, tartályok biztonságosan üzemeljenek. Ennek egyik feltétele, hogy az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018. (VIII. 17.) ITM-rendelet előírásai alapján a hegesztett csőrendszerek és nyomástartó berendezések gyártása, javítása, szerelése, átalakítása az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány által meghatározott minőségirányítási rendszer keretében történjen. Az igazgatóság Karbantartási Üzeme személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel biztosítja a nyomástartó hőtermelő és szolgáltató berendezések megfelelő karbantartását, javítását, felújítását.

Társaságunk az alkalmazott hegesztési eljárásokra az MSZ 13833-3 és az MSZ EN 288-3 szabványok szerinti eljárásvizsgálatokkal rendelkezik, amelyek alapján 700 mm csőátmérőig, L=5 m hosszig, t=16 mm falvastagságig, 5 t tömegig képes a meglévő erőforrásokkal gyártási, szerelési, javítási és átalakítási tevékenységet végezni. A hatósági felügyelet alá tartozó forróvíz- és gőzkazánok, csővezetékek javításánál minden esetben a tervdokumentációban előírt alap- és hozaganyagok kerülnek beépítésre. A teljes hegesztési tevékenység során az idegen áruk beérkezésétől a késztermékek kibocsátásáig bizonylatolt az alapanyagok szakszerű feldolgozása és a vonatkozó előírások betartása. Társaságunk a megfelelő hegesztési színvonal és technológia biztosításához külső független hegesztőmérnököt alkalmaz, és megfelelő számú, az MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabvány szerint minősített hegesztővel rendelkezik.

A Győr-Szol Zrt., illetve jogelődje, a Győri Hőszolgáltató Kft. 1995 óta működteti minőségirányítási rendszerét, garantálva ezzel a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerinti minőségi követelmények betartását. A rendszertanúsítást a nemzetközileg is elismert TÜV Rheinland InterCert Kft. mint külső, független auditáló, tanúsító szervezet végezte. A jelenleg érvényes tanúsítványt társaságunk 2020. június 25-én szerezte meg.