Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Kötelező adatszolgáltatás – 2012

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás:

1.   A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:

      2010. január 1-e és 2011. augusztus 31-i között érvényes hővásárlási szerződés
      2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés


     A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

     A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.

2.   Üzletszabályzat

3.   A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:

      Felhasználói panaszok intézése

4.   A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek
      elérhetősége:

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője:
Győr, Városház tér 1.
Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatósági Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:
Győr, Türr István u. 1. Telefon: (96) 329-244. Fax: (96) 329-186
Győr-Moson-Sopron Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület:
Győr, Arany J. u. 28-32.
Lakásszövetkezetek és Társasházak Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekképviselete:
Győr, Czuczor G. u. 26.
Lakásbérlők Egyesülete:
Győr, Arany J. u. 28-32.


5.   Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően:

      2010. évi beszámoló (GYŐRHŐ Kft.)
      2010. évi beszámoló (GYŐR-SZOL Zrt.)
      2011. évi beszámoló
      2012. évi beszámoló

6.   A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei,
      pályázatok adatai:

      Lakásfenntartási támogatás: 

      A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től hatályba lépő változásairól

      A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása:        

      Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
      39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3/A.§

      A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:  

      Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
      39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3.§

      Országos pályázatok elérhetőségei:

      http://ujszechenyiterv.gov.hu/
      http://www.nkek.hu/ 
      http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

7.   Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az
      épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást
      végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetőségét,
      továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:

      Magyar Építész Kamara: http://www.mek.hu
      Magyar Mérnöki Kamara: http://www.mmk.hu

8.   A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

      A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz.
     melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk: 
     

      A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

      I. táblázat:
      Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,
      az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk

      II. táblázat:
      Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

      III. táblázat:
      Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk

      IV. táblázat:
      Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
      támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

      V. táblázat:
      Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

     VI. táblázat:
     Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

     VII. táblázat:
     Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

    VIII. táblázat:
    
Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége
   
     IX. táblázat:  
                  
     Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

     X. táblázat:                    
     Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.  

     XI. táblázat:                    
     Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége                   

9.   A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:

      2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
      157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
      50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági
      felhasználónak és külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

      51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
      26/2006. (IX.25.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
      39/2006. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatás díjairól
      59/2012 (X. 31.) NFM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági
      felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
      50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.)
      NFM rendelet módosításáról

      78/2012 (XII. 22.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek
      módosításáról

      2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról