Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Fűtés-korszerűsítés

A Győr-Szol Zrt.-jogelőd Győrhő Kft. még 2006-ban kiadványt készített, melyben városrészenkénti bontásban összegyűjtötte a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóépületek adatait és azok fűtési rendszereinek típusát. Kidolgozta a fűtési rendszerek korszerűsítésének módozatait és az átalakítási költségeket. A kiadványt minden érdeklődő közös képviseletet ellátó szervezetnek, közös képviselőnek rendelkezésére bocsátotta. A társaság internetes honlapjáról a teljes anyag a letöltések menüpontban megtalálható.

Fogyasztói berendezések

Lakóépületek esetén fogyasztói berendezéseknek nevezzük azokat a központi fűtési- és használatimelegvíz-ellátó berendezéseket, amelyek a fogyasztó tulajdonában vannak. Ilyen eszközök a fűtőtestek, a fűtési csőhálózat, a használatimelegvíz- és cirkulációs vezetékhálózat, használatimelegvíz-mérő, fűtésiköltség-megosztó, továbbá ezek szerelvényei. Minden tulajdonosnak magának kell gondoskodnia saját berendezéseinek, eszközeinek működőképességéről, a szükségessé váló javítások, karbantartások időben történő elvégzéséről.

Az épületek fűtőberendezései a létesítésük idején jellemző műszaki színvonalat és elvárásokat tükrözik. Sajnos a múltat inkább az alacsony beruházási költségekre való törekvés, mintsem az igényes megoldások alkalmazása jellemzi. A modern épületgépészeti rendszerek a legszigorúbb feltételeket is ki tudják elégíteni, mind a belső légállapotot, mind az üzemeltetési költségeket figyelembe véve. Ezzel kapcsolatban fontos azonban tudni, hogy a távhőszolgáltatók az épületek fűtési rendszerének sem létrehozói, sem tulajdonosai nem voltak és ma sem azok.

A központi fűtéseket attól függően, hogy a lakásokban elhelyezett fűtőtestek kapcsolása milyen, egy- vagy kétcsöves rendszerűnek nevezzük.

A kétcsöves fűtéseknél az egy felszálló vezetékhez tartozó fűtőtestek párhuzamos kötésűek, az egycsöves kapcsolás esetén a fűtőtestek egymással sorban vannak kötve. Az egycsöves fűtések lehetnek átkötőszakasszal ellátottak, vagy úgynevezett átfolyós rendszerűek. Az egycsöves fűtéseket az olcsó energiaárak idején, az anyagtakarékosság jegyében fejlesztették ki, elhanyagolva a szabályozhatóságot vagy a beszabályozottságra való érzékenységet

Az egycsöves átfolyós fűtések a fogyasztók által egyáltalán nem szabályozhatóak.

Itt fontos megemlíteni, hogy minden központi fűtésre érvényes, hogy az illetéktelen (szakszerűtlen) beavatkozások önmagukban okai lehetnek a fűtési elégtelenségeknek.

Korszerűsítés

A távhőellátásra kapcsolt központi fűtésekkel jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a fogyasztói berendezések hiányosságai miatt rosszul szabályozhatók, és ezért nem teszik lehetővé a joggal elvárható komfortigények kielégítését és az energiaköltségek csökkentését. Következmény:

korszerűsíteni kell a fogyasztói berendezéseket.

A korszerűsítés egyik fontos eleme, hogy meg kell teremteni az egyedi szabályozhatóság lehetőségét, és lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a hővel való megtakarítás ne csak energiamegtakarítást, hanem költségmegtakarítást is jelentsen.

De mi a fűtési rendszerek korszerűsítésének követelménye?

– a lakó igényeinek megfelelően be tudjon avatkozni

– ha takarékoskodni akar, tudja csökkenteni a helyiség hőmérsékletét

– ha igényli a magasabb hőmérsékletet, azt is be tudja állítani

– tudja ellenőrizni a tényleges fűtési és használatimelegvíz-fogyasztását ( megbecsülheti a költségeit)

– a rendszer kifogástalanul működjön (szakember alkalmazása)

– a rendszer központilag ellenőrizhető legyen (hibaelhárítás szakszerűsége, gyorsasága miatt)

Ha a szekunder hálózat ezen feltételeknek eleget tesz, a fogyasztó elégedetté válik.

Hogyan érhető ez el?

Az egycsöves átfolyós fűtési rendszerek szorulnak legfőképpen átalakításra. Itt alapvetően két megoldás lehetséges. Olcsóbb, amennyiben a fűtési rendszert egycsöves átkötőszakaszossá alakítjuk át. Minden hőleadóhoz átkötőszakaszt és termosztatikus radiátorszelepet kell beépíteni, amit ki lehet egészíteni költségmegosztók felszerelésével. Általában a radiátorok cseréjére nincs szükség, hacsak állapotuk szükségessé nem teszi. Szükséges még a felszálló vezetékekbe ún. strangszabályozók beépítése a rendszer megfelelő működéséhez.

Egycsöves átkötőszakaszos rendszerek esetén a termosztatikus radiátorszelepek és a strangszabályozók beépítésével a rendszer szabályozhatóvá válik. Költségmegosztók felszerelése is lehetséges, amennyiben igény van rá.

blank

Kétcsöves fűtési rendszer minden hőleadójára termosztatikus radiátorszelep felszerelése, valamint ugyancsak minden hőleadónál költségmegosztó elhelyezése. Ebben az esetben sem szükséges a radiátorok cseréje, továbbá a meglevő csővezetékek sem igényelnek nagyobb átalakítást vagy cserét (hacsak az állapotuk miatt nem válik szükségessé). Az új termosztatikus radiátorszelepek a helyiségenkénti szabályozást, a radiátorokra szerelt költségmegosztók a fogyasztással arányos elszámolást teszik lehetővé.

A termosztatikus radiátorszelepek beépítéséből fakadóan, a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében a felszállókon nyomáskülönbség-szabályozók beépítése szükséges.

blank

Szükséges a fűtési rendszer teljes rekonstrukciója, vízszintes elosztású fűtési rendszer kialakításával (minden lakás önálló betáplálást kap), hőmennyiségmérővel, új radiátorokkal, hőleadónkénti termosztatikus szelepekkel, új vezetékrendszerrel. A lakásokon belül egy- vagy kétcsöves rendszer kialakítása lehetséges. A jelenleg ismert legjobb megoldás, de a legköltségesebb is.

blank

Fel kell azonban a figyelmet hívni arra, hogy a korszerűsítést csak abban az esetben lehet elvégezni, ha az egy fűtési rendszerhez tartozó, egy hőmennyiségmérővel rendelkező összes díjfizetőnél elvégzik a korszerűsítést.

A fogyasztói rendszer korszerűsítése fogyasztói kompetenciába tartozik, de ehhez a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.