Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Pályázati hirdetmény – Vásárcsarnok 12. sz. üzlet; Vásárcsarnok 21. sz. üzlet, Vásárcsarnok 23. sz. üzlet

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiséget

CímHrsz.Terület (m2) Kikiáltási ár (m2/hó)
Vásárcsarnok 12. sz. üzlet
Győr, Herman Ottó u. 25.
4346/8343.730,-Ft+Áfa
Vásárcsarnok 21. sz. üzlet
Győr, Herman Ottó u. 25.
4346/8173.730,-Ft+Áfa
Vásárcsarnok 23. sz. üzlet
Győr, Herman Ottó u. 25.
.
4346/8173.730,-Ft+Áfa
 

A pályázatban meghirdetett nem lakás célú ingatlanokra 1 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően a bérlő kérelme és a bérbeadó döntése alapján – amennyiben a bérlőnek nincs bérleti díj- és közszolgáltatási díj tartozása a bérbeadó és a közszolgáltatók felé – meghosszabbítható.

Az üzletek külön-külön is pályázhatóak.

Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe.

A bérleti díj, és a bérleti szerződésből eredő, bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek biztosítására a bérbeadó pénzbeli biztosítékot (kaució) köt ki, amelynek mértéke 3 havi bérleti díj összege.

A pályázat nyertese az a személy, aki a bérbeadóhoz történő befizetés teljes összegét tekintve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjat, vagy a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja, amennyiben nincs bérleti díj és közszolgáltatási díj tartozása sem a bérbeadó, sem a közszolgáltatók felé. Azonos ajánlatok esetén az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be.

A pályázatot írásban kell megküldeni a GYŐR-SZOL Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy a GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe.

A bérleti díj, és a bérleti szerződésből eredő, bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek biztosítására a bérbeadó pénzbeli biztosítékot (kaució) köt ki, amelynek mértéke 3 havi bérleti díj összege.

A pályázat nyertese az a személy, aki a bérbeadóhoz történő befizetés teljes összegét tekintve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjat, vagy a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja, amennyiben nincs bérleti díj és közszolgáltatási díj tartozása sem a bérbeadó, sem a közszolgáltatók felé. Azonos ajánlatok esetén az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be.

A pályázatot írásban kell megküldeni a GYŐR-SZOL Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy a GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma

– gazdasági társaság esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány/aláírás-minta, bankszámlaszáma

– nyilatkozat a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról,

– gazdasági társaság esetében a pályázat benyújtási időpontját megelőző 15 napnál nem régebbi hiteles igazolás arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.

– profil megjelölését

A pályázat elektronikus levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail címre is benyújtható.

Amennyiben a pályázat nyertese az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést a bérbeadóval nem köti meg, úgy az üzlet bérleti joga azt a pályázót illeti meg, aki a következő legjobb ajánlatot nyújtotta be, vagy azonos összegű ajánlatok esetén, aki pályázatát előbb nyújtotta be.

Az üzlet a helyszínen megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A birtokba adás időpontja a bérleti szerződés megkötését követő 8 munkanap. A bérleti díj fizetési kötelezettség a birtokbavétel napjától áll fenn. A felek jogait és kötelességeit, valamint a részletes szabályokat a bérleti szerződés tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban további információ a GYŐR-SZOL Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál (9023 Győr, Herman O. u. 25, tel: 06/20-551-0250, üi.: Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu ) szerezhető be.

A pályázat letölthető PDF formátumban is: