Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Melegvíz-mérők hitelesítése

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet a melegvíz-mérők hitelességének időtartamát 8 évben állapítja meg. A törvény szerint a mérők időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia, ezért a GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága az érintett ügyfeleinek hamarosan értesítést küld a melegvíz-mérők hitelesítéséről.A postaládákba kerülő tájékoztató szerint a hitelesítésre kétféle módon van lehetőség. 1.    Az ügyfél megrendelése esetén a hiteles mérést a melegvíz-mérő cseréjével a GYŐR-SZOL Zrt. teremti meg egy új, hiteles mérő beépítésével, melyre egy év garancia van. Amennyiben a fogyasztó a hitelesíttetésnek ezt a módját választja, a postázott tájékoztatóhoz mellékelt megrendelőlapot kell leadnia a kézhezvételtől számított 15 napon belül ·         személyesen a társaság ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében (Orgona u. 10., Jókai u. 7-9.), vagy ·         elküldheti elektronikus levélben a hitelesites@gyorszol.hu e-mail címre, illetve ·         postai úton a GYŐR-SZOL Zrt. címére: 9024 Győr, Orgona u. 10. 2.    A hitelesíttetés megvalósításának másik lehetősége a jelenleg beépített melegvíz-mérőnek a tulajdonos saját szervezésében történő újra hitelesíttetése. Ez esetben a mérő hitelesítést teljes körűen a tulajdonos intézi, a szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adatváltozást regisztrálja a mérő kiszerelése előtt és a hiteles mérő beszerelése után.Amennyiben a melegvíz-mérő hitelesítésére sem a mérő cseréjével, sem az újra hitelesíttetéssel nem kerül sor, úgy a szolgáltató az ügyfelet kénytelen mérővel nem rendelkező díjfizetőnek tekinteni.A hitelesítés lehetséges módjairól, annak költségeiről, a szükséges eljárásról részletes információkat tartalmaz az érintetteknek kiküldött tájékoztató, de további felvilágosítást kaphatnak a fogyasztók a 96/50-50-50-es telefonszámon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban. A hitelesítésről szóló tájékoztató szövege a www.gyorszol.hu internetes oldalon is olvasható.