Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Folyamatos a lombgyűjtést Győrben

A hűvösre fordult időjárás következtében megindult a levélhullás Győr közterületein, s ezzel párhuzamosan a Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatósága megkezdte a lombgyűjtési tevékenységet. Az idei év újdonsága, hogy az összegereblyézett leveleket még aznap elszállítják, így nem maradnak kupacok a közterületeken.

A Győr-Szol Zrt. megkezdte a város közterületein található fák lehullott lombjának takarítását. A munka azokban az utcákban indult, amelyekben nagyobb, idősebb fák találhatóak, így például a Damjanich, a Bartók Béla, a Szent Imre utcába, az Ifjúság körúton tűntek fel először a közszolgáltató gépei és munkatársai.  A közterületeken, az utak mellett gépi és kézi erővel szedik össze a lehullott faleveleket, letört ágakat és leszáradt növényi szárakat, a gyűjtést lombszívó géppel segítik. Ebben a szezonban újdonság, hogy az összegereblyézett levelek nem maradnak az út szélén, a zöldterületeken, azokat még a gyűjtés napján elszállítják helyszínről. Így a kupacok nem zavarják a közlekedést és a szél sem viszi szét újra a már begyűjtött lombot.

A levélhullás már megkezdődött, az fák lombvesztése azonban várhatóan az első fagyok után válik igazán intenzívvé. Ebben az időszakban a szolgáltató is ehhez igazodva, nagyobb létszámmal végzi a tevékenységet, az utak mentén nagy teljesítményű lombszívó és seprőgépek dolgoznak, a gépek tevékenységét kézi munkaerő is segíti. A közterületi zöldterületeken a nyáron fűnyírásra használt, de a lomb hatékony összegyűjtésére is alkalmas, többfunkciós kisgépek is dolgoznak.

A lombgyűjtési program összeállításánál a Győr-Szol kiemelt figyelmet fordít azokra a területekre, ahol gyalogosközlekedés, járműforgalom zajlik, és az utcai sorfákkal szegélyezett részeken is nagyobb gyakorisággal végzik a munkát, mint a fákkal övezett zöldterületeken.

Az egyszerre, nagy mennyiségben lehulló leveleket a város teljes területéről nem lehet egy-két nap alatt összegyűjteni és elszállítani. A közszolgáltató dolgozói valamennyi érintett városrészbe eljutnak, az előre meghatározott program teljesítésének időszakában a lakosság türelmét kérik.

Az elmúlt évben a már meglévő két munkagép mellé másik két új berendezést vásárolt a Győr-Szol Zrt. lombgyűjtési feladatainak ellátásához. A nagy teljesítményű, Laski gyártmányú lombfelszívó gépeket 25 lóerős benzinmotor hajtja. Az egyik típus mobil, járműplatóra helyezhető, a másik egy utánfutóra szerelt fix változat. A gyűjtés hatásfokának javítása érdekében a felszívott leveleket aprítják is, ezáltal tömörítik, így nagyobb mennyiségű lombot lehet egy fordulóval összegyűjteni és elszállítani. A zöldterületen zajló munkákat egy szintén 2020-ban vásárolt fűnyírótraktor is segíti. Gyűjtőkosara lombgyűjtéskor is hasznos kiegészítője a fűnyírónak, melyet elsősorban az öntözőrendszerekkel ellátott területek gyakoribb nyírására alkalmaz a szolgáltató.

Az elmúlt évben a már meglévő két munkagép mellé másik két új berendezést vásárolt a Győr-Szol Zrt. lombgyűjtési feladatainak ellátásához. A nagy teljesítményű, Laski gyártmányú lombfelszívó gépeket 25 lőerős benzinmotor hajtja. Az egyik típus mobil, járműplatóra helyezhető, a másik egy utánfutóra szerelt fix változat. A gyűjtés hatásfokának javítása érdekében a felszívott leveleket aprítják is, ezáltal tömörítik, így nagyobb mennyiségű lombot lehet egy fordulóval összegyűjteni és elszállítani. A zöldterületen zajló munkákat egy szintén 2020-ban vásárolt fűnyírótraktor is segíti. Gyűjtőkosara lombgyűjtéskor is hasznos kiegészítője a fűnyírónak, melyet elsősorban az öntözőrendszerekkel ellátott területek gyakoribb nyírására alkalmaz a szolgáltató.

Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2003. (XII. 19.) számú, a köztisztaságról szóló rendelete értelmében az ingatlanok tulajdonosainak és használóinak van kötelezettsége a lombgyűjtést illetően. A szabályozás – egyebek mellett – kimondja, hogy a tulajdonos, használó gondoskodik: a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarításáról; a járdán, valamint a járda és az úttest között felburjánzó gaz eltávolításáról; az ingatlannal határos járdaszakasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásról; a járdaszakasz melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és tisztántartásról, valamint járda hiányában az úttestig terjedő teljes területsáv, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásáról. A tulajdonos, használó gondozási és tisztántartási kötelezettsége az ingatlan valamennyi oldalára kiterjed.