0-24 hívható: 96/50-50-55, 20/922-5700

info@gyorszol.hu

Műszeres vizsgálattal értékelik a fák állapotát a város közterületein a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai. A faállomány gondozásával foglalkozó csoport tavaly május óta használja a Fakopp elnevezésű berendezést, az eltel hónapokban megszerzett tapasztalatok alapján már rendelkezésre áll annyi adat, hogy értékelni lehessen az elvégzett munkát.

A Fakopp nem téved! – ez az egyik legfontosabb tanulsága azoknak a vizsgálatoknak melyet levontak a GYŐR-SZOL Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóságának kebelében működő faállomány fenntartási csoport munkatársai: a csoportvezető Lóth József erdőmérnök, Máté Károly agrármérnök és Tóth László erdő- és vadgazdálkodási technikus, informatikus.

A szakemberek az alkalmazott munkamódszerről elmondták: egyrészt a szolgáltató által kidolgozott program szerint vették sorra a közterületeken lévő fákat, másrészt az önkormányzati képviselőktől vagy a lakosságtól érkezett bejelentések nyomán végeztek vizsgálatokat. A fák állapotát minden esetben először szemrevételezéssel értékelik, és csak azokat ellenőrzik a műszerrel, melyeknél a tipikus jelek alapján felmerül annak a lehetősége, hogy nem egészségesek. A Fakoppal történő munka ugyanis, már amennyiben megfelelő alapossággal végzik, időigényes folyamat: két ember egy nyolc órás műszak alatt hat fa állapotát képes felmérni, és a kapott adatok alapján megállapítani a kockázati értéket.

A május óta eltelt időszakban így több mint 1000 egyed műszeres vizsgálatára került sor, melynek nyomán a lombkorona visszametszésével több száz fa állapotát sikerült jelentősen javítani, számos esetben közvetlen balesetveszélyt elhárítani, és mindössze harminc növény bizonyult menthetetlennek, melyeket az élet- és vagyonbiztonság érdekében, a megfelelő engedélyezési eljárás lefolytatását követően, ki kellet vágni.

Sok olyan fa került a szakemberek látókörébe, melyek szemre egészségesek voltak, ám a műszeres vizsgálat kimutatta a beteg részeket a külső rétegek alatt. A lakossági bejelentések körében a legtöbb esetben bebizonyosodott, hogy a laikusok számára nem könnyű megítélni a valódi állapotot. Az észrevételek csupán egy-két százalékánál volt szükség a beavatkozásra, a legtöbbször vagy túlságosan jónak vagy a valósnál rosszabbnak gondolták a fák egészségi állapotát.

A vizsgálatok adatai szerint a beteg növények 70 százalékánál a gyökérnyaknál jelentkezik a korhadás, amit általában a gyökérzet megsértése okoz. A lombrész felől akkor indul a károsodás, ha korábban valamilyen külső behatás – például villámcsapás, viharos szél – okozott sérülést az ágakon. Ugyanakkor az is látszik, hogy a városi környezet, a különböző közterületi munkálatok, a klímaváltozás hatásai megrövidítik a fák élettartamát, a korábbinál több gondoskodást, odafigyelést igényel a karbantartásuk. A Fakopp az ellenőrzések során jól vizsgázott, összességében 99 százalékos pontossággal képes a növények kockázati értékét megállapítani.

Fotó: Marcali Gábor

A szolgáltató programszerű vizsgálatainak köszönhetően Győr jó néhány parkjában, utcájában sikerült az elmúlt időszakban teljes egészében vagy nagyobbrészt felmérni a faállomány állapotát. Már megvizsgálták a növényeket az Eötvös, a Batthyány parkban, a Kálóczy téren, a Bisinger sétányon, a Bercsényi ligetben a KRESZ-park környékén, a Nádorvárosi Temetőben, az Erzsébet liget nagyrészén, valamint a Hédervári, a Bolyai Farkas, a Szentiváni út mellett.

A téli időjárás nem kedvez az ellenőrzések elvégzésének, ugyanis plusz öt fok alatti hőmérséklet a műszer biztonságos üzemeltetését nem teszi lehetővé, illetve a növények nyugalmi állapota alatt megváltozik bennük az anyagsűrűség, ami jelentős mértékben befolyásolja az vizsgálati pontosságot, a műszer nem azokat az értékeket mutatja, mint magasabb hőmérsékleten. Ennek ellenére, amikor az időjárási körülmények lehetővé teszik, a munka zajlik, majd tavasztól még intenzívebben folytatódik, hogy teljes képet alkothassunk a városi faállomány állapotáról. A vizsgált fákról nyilvántartást készítenek a gondozásukkal foglalkozó csoport munkatársai. Szeretnének valamikor oda eljutni, hogy rendelkezésre álljon egy olyan városi kataszter, amely jelöli valamennyi fa helyét, állapotát, és megmutatja, milyen beavatkozások történtek az egyes egyedek esetében.

Fotó: Marcali Gábor

A faállomány alapos felmérésének, a szükséges gondozási beavatkozások elvégzésének célja, hogy minél kevesebb közterületi fát kelljen kivágni, és a lehető legtöbb baleseti forrást lehessen megszüntetni. A munka hatékonyságának fokozása érdekében a GYŐR-SZOL Zrt. egy új, korszerű Fakopp műszer beszerzését tervezi.

A 3D technológiát alkalmazó Fakopp működési technológiája a fatörzsön körben lehelyezett érzékelők között gerjesztett hang terjedési sebességének mérésén alapszik. A hanghullámok segítségével azonosíthatják az egészséges, a korhadt vagy az üregessé vált részek helyét és méretét, a fa belsejének állapotáról grafikus képet kap a felhasználó. Az okos szerkezet a vizsgálati eredményekhez hozzárendelt lombkoronanagyságot és szélerősségi értékeket is figyelembe véve jelzi: az adott fa képes-e kiállni egy vihart, jelent-e veszélyt a környezetében lévő tárgyakra vagy személyekre.

A növények nyugalmi időszakát kihasználva a GYŐR-SZOL Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóságának munkatársai megkezdték a gömbkőrisek metszését a belváros területén. A munka sajátossága, hogy ezeknek a fáknak a metszésére nem minden esztendőben kerül sor, a lombkorona karbantartására – egyedi esetektől eltekintve – csak 3-4 évente van szükség.

Az elmúlt héten megkezdődött és jelenleg is tart a Győr belvárosában ültetett gömbkőris fák metszése. Ebből a fajtából a közterületeken jelentős mennyiség található, hiszen a növény jól alkalmazkodik a városi körülményekhez, lombja mutatós, ugyanakkor megfelelő karbantartás esetén nem növi túl életterét, ellenáll a különböző betegségeknek. A metszés több száz fát érint ezekben a hetekben.

A szakemberek szerint a téli időszak ideális a lombmetszés elvégzésére, hiszen a növények keringése lelassul, de teljesen nem szűnik meg, így lehetőségük van a fokozatos regenerálódásra. A korona visszametszése hatással van a gyökérzet fejlődésére is, a kordában tartott lombbal arányos a gyökerek növekedése. Városi környezetben fontos, hogy a gyökérzet se váljon terebélyessé, ne nyomja fel a járda, az úttest burkolatát.

Győr önkormányzata 2014-be jelentette be a faültetési-fapótlási program elindítását. Azóta a kezdeményezésnek köszönhetően a kötelező fapótlásokkal együtt közel 7000 csemetét ültetett el Győrben a GYŐR-SZOL Zrt. Dr. Dézsi Csaba András kezdeményezésére 2020-tól minden Győrben született gyermek kap egy fát, melyek nagy része az úgynevezett Babaligetben növekedik.

A növények nyugalmi időszakát kihasználva végzik a fák metszésének feladatát ezekben a hetekben a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai.

A szolgáltató területfelelőseinek jelzései valamint a lakosság igényei és bejelentései alapján azokat a növényeket vették kezelésbe a szakemberek, melyek túlnőtték életterületüket, koronáik, ágaik zavarják a járművek vagy gyalogosok közlekedését, illetve állapotuk balesetveszélyt jelenthet nagyobb szél, vihar esetén.

Különösen veszélyesek lehetnek az olyan elhelyezkedésű fák, mint például a Magyar utca Erzsébet liget melletti részén lévők, ezek ágai ugyanis a járda és a parkoló autók fölé is benyúlnak. A szolgáltató a parkoló egy szakaszának lezárásával, kosaras autó igénybevételével végezte el itt a metszést, ezzel biztosítva az arra járók zavartalan közlekedését és a biztonságos parkolást.

A munka több városrészt is érintett, ahol szükség volt hasonló jellegű beavatkozásra.