Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

GY.I.K. – Társasházkezelés

Tulajdonosváltozásról tájékoztatni kell a társasház közös képviselőjét.

Szükséges írásos dokumentum megküldése a közös képviselő részére. Ez lehet tulajdoni lap, adásvételi szerződés.

Eljuttatható:

– e-mailben (tarsashazkezeles@gyorszol.hu)

– személyesen (Győr, Orgona u. 10.)

– bármely ügyfélszolgálati irodán keresztül

– postai úton (Győr-Szol Zrt. társasházkezelő üzletág, Győr, Orgona u. 10.)

A közös költség megfizetésének módjáról adott társasház közgyűlése dönt.

Lehetséges fizetési módok:

– hagyományos csekkes fizetés

– csoportos beszedési megbízás megadásával a tulajdonos számlavezető pénzintézeténél, vagy a társasházkönyvelésen

– befizetés a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban

– havonkénti utalás a társasház bankszámlájára     

A közgyűlés által megszavazott, és az épület fenntartásához, üzemeltetéséhez, szükséges kiadások fedezetére beszedett összeget.

A közös költség összegéről mindig a társasházi közgyűléseken résztvevő tulajdonostársak döntenek. Döntésük érvényes lesz az összes tulajdonostársra, azokra is, akik nem vettek részt a közgyűlésen. A közös képviselet mindenkit értesít a közös költség változásáról.

Jelenleg a Győr város vagyonkezelője a Győr-Szol Zrt., ezért a társaság utalja át havonta az aktuális közös költséget a társasházak részére.

Az online felületet elérő tulajdonostárs bármikor megnézheti a befizetéseit a Győr-Szol Zrt. honlapján keresztül.

A közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni azoknak, akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközökkel.

A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban lakó tulajdonostárs számára az általa írásban megadott email címre a közös képviselet küldi ki a belépési kódot és a belépés módjának leírását.

A társasházi törvény és az adott társasház szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos szabályokat, a közös képviselet e szerint jár el.

A Győr-Szol Zrt. honlapján, a társasházi ügyfélkapun belépve az adott társasház dokumentumai között minden tulajdonostárs megtalálja a biztosítási kötvényt. A kötvény tartalmazza a legfontosabb adatokat. Akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközzel, a közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni.

A társasházi közös részeken jelentkező káreseményeket elsősorban a társasházkezelő munkatárs jelenti be a biztosítónak.

Amennyiben a biztosítási szerződés kiterjed a lakáson belüli ingóságokra akkor igen. Ezt minden esetben a tulajdonosnak kell intézni a biztosítóval.

– Miért kell a vállalkozóknak fizetni szakmunka elvégzése esetén, amikor a Győr-Szol Zrt.-nek vannak saját emberei?

A Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletága a társasházakkal kötött szerződés alapján, üzleti alapon látja el a társasházak közös képviseletét. Ez nem tartalmaz egyéb ingyenes szolgáltatást, például ingyenes a felújítási és javítási munka elvégzését a társasházaknál.

A közös képviselő a társasházak közgyűlésein elfogadott összegért és az ott megjelölt feladatok elvégzésére szerződést köt a takarítókkal. Ez a szerződés tartalmazza pontosan a takarító feladatait. A szerződések társasházakként eltérőek lehetnek.

A társasházi lakókat zavaró magatartások megítélése a rendbontókkal szembeni intézkedések megtétele nem tarozik a közös képviselők hatáskörébe. A közös képviselőknek nincs törvényi felhatalmazásuk sem eszközük arra, hogy ezekben a vitás helyzetekben eljárjanak.

 

Ugyan a társasház szervezeti és működési szabályzata tartalmazhat az együttélésre vonatkozóan szabályokat, azonban e szabályok alkalmazására és betartásuk kikényszerítésére a fentiekből következően nem a közös képviselet képes. Rendbontás esetén értesíthető a rendőrség, ehhez a sérelmet szenvedett személy személyes bejelentése szükséges.

 

Az önkormányzati lakásokat bérlők ügyeinek intézése nem a Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletágához, hanem a vagyonkezelési üzletágához tartozik. A vagyonkezelési üzletág elérhető a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail címen, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.