Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Kötelező adatszolgáltatás 2019

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás:

1. a)

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:     

2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés

Hosszú távú hőenergia szállítási szerződés az Arrabona Geotermia Kft-vel

1. b) 

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

2013. december 21-től érvényes közszolgáltatási szerződés

1. c)

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.

2.   

Üzletszabályzat:

Az Üzletszabályzat 2016.pdf formátumban ide kattintva letölthető.

3.  

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:

Felhasználói panaszok intézése

4.  

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

5.  

Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően:

2017. évi beszámoló 

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

6.  

A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai:

Lakásfenntartási támogatás:

A települési támogatás keretén belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II.27.) Ök. számú rendelete alapján az arra rászorulók “Lakhatási támogatásban” részesülhetnek. Az ehhez szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (Győr, Honvéd liget 1.) nyújthatják be.

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról

A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása: 

https://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/3406-uj-0-os-hitel-lakoepuletek-energetikai-fejlesztesere-maganszemelyeknek

https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6RVPIN.html

A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:

Jelenleg nincs ilyen támogatás.

Országos pályázatok elérhetőségei: 

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

https://kormany.hu/hirek/klima-es-termeszetvedelmi-akcioterv-matol-lehet-beadni-a-palyazatokat-a-tarsashazak-tavfutes-korszerusitesi-programjaban

7.  

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók,
valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá
az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége

Az energetikai tanúsítók névjegyzéke letölthető a Magyar Mérnök Kamara honlapjáról, az alábbi linkre kattintva:

http://mmk.hu/kereses/tagok

A fenti linkre kattintva azonnal a Magyar Mérnök Kamara Névjegyzék kereső oldala jelenik meg.
A Szakterület mezőnél a legördülő menüpontra kattintva kiválasztható a „TÉ (Épületek energetikai tanúsítása) – Energetikai tanúsító” szakterület. A keresés eredménye leszűkíthető a Megye és a Település rovat pontos kitöltésével.

A működési területünkön elérhető energetikai tanúsítók további jegyzéke elérhető a Magyar Építész Kamara honlapján is az alábbi linkre kattintva:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

A linkre nyíló oldalon a Magyar Építész Kamara névjegyzéke jelenik meg.
A keresés alkalmával a Státusz mezőben az „Aktív tag”, a Jogosultság csoport mezőben a „Tanúsítás”, míg a Jogosultság mezőben a „TÉ (Energetikai tanúsítói jogosultság)” lehetőséget kell kiválasztani. A keresés Cím rovat kitöltésével leszűkíthető.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

https://tav2020.emi.hu/

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége,
amelyek tájékoztatást nyújthatnak az energiahatékonyságot javító
intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó
referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések
fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról 

Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 (1) 459 7740
Fax: +36 (1) 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Vezető: Dr. Opra Erzsébet – osztályvezető
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
Telefon: +36 (96) 795-950
Fax: +36 (96) 795-955
E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b.
Telefon: +06 (1) 795 2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: +06 (1) 795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Web: www.egyenlobanasmod.hu/

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Dr. Lipovits Szilárd
Beosztás: jegyző
Telefon: +36 (96) 500-133 [Mellék: 133]
E-mail: jegyzo@gyor-ph.hu
Tibold Petra
Beosztás: jegyzői referens
Telefon: +36 (96) 500-233 [Mellék: 233]
E-mail: tibold.petra@gyor-ph.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: +36 (96) 520-217
Fax: +36 (96) 520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web: www.bekeltetesgyor.hu/

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
Honlap: www.ajbh.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
A Hivatal engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén.
Elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 (1) 459 7777
Fax: +36 (1) 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Energetikai fogyasztói tanácsadók:

Győr-Szol Zrt.
Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.
Telefon: +36 (96) 505-000; +36 20/913 8052
Fax: +36 (96) 505-099
E-mail: info@gyorszol.hu
Web: http://www.gyorszol.hu

RM Consulting Kft.
Lélek József
Iroda: 9171 Győrújfalu, Kenderáztató utca 8.
E-mail: lelek.jozsef@hokontroll.hu
Telefon: +36 20/925 8097
Web: http://www.hokontroll.hu

KMT Mérnök Iroda Bt.
Horváth Ákos
Iroda: 9171 Győrújfalu, József Attila u. 22.
E-mail: akos.horvath@kmt.mernokiroda.t-online.hu
Telefon: +36 30/681 1172

8.  

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz. melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információkat az alábbi linken tekintheti meg:   

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

I. táblázat: 

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk

II. táblázat:

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

III. táblázat:

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk

IV. táblázat:

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

V. táblázat:

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

VI. táblázat:

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

VII. táblázat:

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

VIII. táblázat:

Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége
Lásd IX. táblázatot

IX. táblázat:

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény é2019_IX_tablazats költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

X. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás     

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.

XI. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége

9.

A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

19/2016. (VI.24.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól