Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

GY.I.K. – Távhőszolgáltatás

Fűtési szolgáltatással a távhőszolgáltató az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja között áll a felhasználók rendelkezésére.

 

A társaságunk tulajdonában lévő hőközpontokról ellátott épületek esetében ebben az időszakban akkor kerül sor fűtésre, ha a külső hőmérséklet napi középértéke – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint – előreláthatólag nem haladja meg a +10 °C-ot, illetőleg három egymást követő napon a +12 °C-ot.

Ettől eltérő igény esetén a fűtési időszak megváltoztatását, a soron kívüli fűtésindítást és leállítást a Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Üzemviteli Megállapodásban rögzítettek szerint a Felhasználó (a tulajdonosi közösség) megbízottja (pl. a Közös Képviselő) írásban kezdeményezheti.

Felhasználói hőközpont (a hőközpont egy épületet lát el) esetében az igényt társaságunk 24 órán belül teljesíti.

Szolgáltatói hőközpont (a hőközpont több épületet lát el) esetében a kérés teljesítéséhez a hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési blokkról ellátott felhasználók legalább 70%-ának írásos egyetértése szükséges.

A Felhasználó tulajdonában lévő hőközpontok esetében a fűtés indítása, leállítása a Felhasználó hatáskörébe tartozik.

A radiátorcsere a fűtési időszakon kívül, május 16. és szeptember 14. közötti időszakban végezhető el.

Fontos követelmény, hogy a régi és az új fűtőtest alapanyaga azonos kell, hogy legyen, összhangban a fűtési rendszerben keringtetett fűtőközeg minőségével. Ellenkező esetben az újonnan felszerelt radiátor gyártóművi garanciája érvényét veszti, és a fűtőtest rövid időn belül károsodhat.

Másik fontos szempont, hogy a beépítendő radiátor hőleadó képességének közel azonosnak kell lennie a meglévő radiátoréval. A megfelelő típusú és hőteljesítményű radiátor kiválasztásához javasolt társaságunk Szolgáltatási Üzemének szakmai segítségét kérni, amit térítésmentesen biztosítunk.

Társaságunk a radiátorcserék során elvégzendő munkák közül csak a fűtési rendszer leürítését és visszatöltését vállalja, fűtésszerelő kivitelezőről a lakás tulajdonosának kell gondoskodnia.

 

Ezt alapvetően a fogyasztói igények és a fűtési költségek csökkentése indokolja. Fogyasztóink többsége éjszaka nem igényli olyan intenzitással a fűtést, mint napközben. Fogyasztóink döntő többsége elfogadja, sőt kéri, hogy a lakásokba történő hőbetáplálást az éjszakai időszakban csökkentsük, ezáltal fűtési költségeik is csökkenjenek. Mindez évtizedes gyakorlat városunkban.

A fűtést éjszakánként kb. 4 óra időtartamban szüneteltetjük az összes lakossági hőközpontban, ha a külső hőmérséklet 22.00 órakor -4°C felett van. Ha 22.00 órakor a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint -4°C, akkor a fűtési rendszereket nem állítjuk le, csak a fűtővíz hőmérsékletét csökkentjük.

A fűtésszolgáltatás éjszakai biztosításának igényét – a fűtési időszak megváltoztatásához hasonlóan – a Felhasználó megbízottja (pl. a közös képviselő) írásban kezdeményezheti.

Felhasználói hőközpont (a hőközpont egy épületet lát el) esetében az igényt társaságunk 24 órán belül teljesíti.

Szolgáltatói hőközpont (a hőközpont több épületet lát el) esetében a kérés teljesítéséhez a hőközpontról vagy a hőközponton belül külön fűtési blokkról ellátott felhasználók legalább 70%-ának írásos egyetértése szükséges.

Azokban az épületrészekben, ahol termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt hőleadók üzemelnek, a fűtési időszakban, megfelelő fűtővíz hőmérséklet mellett biztosított a helyiség hőmérsékletének automatikus szabályozhatósága. Az épületrész (helyiség) kívánt hőmérséklete a termosztát fej skálázása szerinti, egy konkrét pozícióra való csavarással állítható be.

A szeleptestre ráépített termosztát fej folyadék- vagy gőztöltete a hőmérséklet emelkedésének hatására tágul, ezért ha a helyiségben a hőmérséklet a termosztát fejen beállított értéket meghaladja, a táguló töltet egy rugó ellenében zárja a szelepet, ezáltal csökkenti a fűtőtestbe jutó fűtővíz mennyiségét, egészen addig, amíg a helyiség hőmérséklete el nem éri a termosztát fej beállításának megfelelő értéket. Amennyiben ugyanezen állásban a helyiség levegőjének hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a szelep újra nyit, több fűtővizet enged a radiátorba, amíg a hőmérséklet ismét a beállított értéket veszi fel.

Fontos tudni, hogy ha a radiátor felülete hideg, az nem azt jelenti, hogy nem működik megfelelően a fűtés, hanem azt, hogy a termosztatikus radiátorszelep teszi a dolgát, és csak a beállított hőmérséklet biztosításához szükséges fűtővizet engedi be a radiátorba.

Tanácsoljuk, hogy a nyári időszakban a termosztát fejek teljesen nyitott állapotban legyenek, ezzel megelőzhető a radiátorszelepek ún. „letapadása”, ami a következő fűtési időszakban fűtési problémákhoz vezetne.

A garázs fűtésének megszüntetését írásban kell kérni a szolgáltatótól és a kikapcsolás feltételei az alábbiak:

  • Az eredetileg fűtésre tervezett garázsok fűtésének megszüntetése esetén a garázzsal szomszédos helyiségek védelme érdekében a következő pótlólagos hőszigeteléseket kell elvégezni.
  • A garázsfödém hőszigetelését meglévő azbesztszórás esetén legalább +4 cm, meglévő 2 cm polisztirol hab szigetelés esetén legalább +3 cm, szigeteletlen garázsfödém esetén legalább +5 cm 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű vagy hőtechnikailag vele egyenértékű hőszigeteléssel növelni kell.
  • A garázskapu feletti belső falszakaszt legalább 4 cm vastagságú 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű vagy hőtechnikailag vele egyenértékű hőszigeteléssel kell ellátni.
  • A garázsfűtés megszüntetésének további feltétele a garázs feletti lakás, vagy egyéb fűtött helyiség tulajdonosának, valamint az épület tulajdonosának, vagy kezelőjének írásos hozzájárulása.
  • A fűtés megszüntetésével kapcsolatban felmerülő költségek (utólagos hőszigetelés, a fűtőberendezés fűtési rendszerről történő leválasztása) a garázs tulajdonosát terhelik.

A közös helyiségekben (lépcsőház, szárító helyiség. stb.) fűtés végleges megszüntetését írásban kell kérni. A közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésmegszüntetése felhasználói kompetencia, így annak minden következménye a felhasználó felelőssége.

A kikapcsolni kívánt, fűtött épületrésszel (közös helyiséggel) szomszédos helyiségek fűtését úgy tervezték, hőveszteségüket és ebből adódóan a beépített radiátorfelületeket úgy határozták meg, hogy felettük fűtött helyiség található. A fűtés megszüntetése után ezeknek a helyiségeknek a hővesztesége megnő és mivel a radiátorfelület nem változik, fűtési, illetve hőérzeti problémák is jelentkezhetnek.

Ha a fentiek ellenére a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésének megszüntetése mellett döntenek, úgy ehhez a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges.

A közszolgáltatási szerződés módosítására azzal a nappal kerül sor, illetve a díjfizető fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor a felhasználó a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtését véglegesen megszüntette és a megszüntetésről a felhasználó és társaságunk képviselője a jegyzőkönyvet felvette.

A végleges megszüntetés az épületrész radiátorait ellátó csővezetékek levágását jelenti az épület fűtési rendszeréről.

A fűtés megszüntetését társaságunk végzi, melynek időpontját kérjük Szolgáltatási Üzemünkkel (tel.: 96/505-000) kell egyeztetni. A megszüntetés költsége a felhasználót terheli.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrész fűtésmegszüntetéséből eredő esetleges fűtési, hőérzeti és egyéb problémákért társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben az épület hőfelhasználása költségmegosztás alapján történik, a fűtőtest megszüntetését a költségmegosztást végző társaság felé is jelezni kell.

A melegvíz-mérő időszakos –jelenleg 8 évenkénti– hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia.

Minden évben az érintettek a melegvíz-mérőjük hitelességének lejártáról, a hitelesítés lehetséges módjairól, annak költségeiről, a szükséges eljárásról részletes információkat kapnak a szolgáltató által kiküldött tájékoztatóban.

A hitelesítésre kétféle módon van lehetőség.

A díjfizető megrendelése esetén a hiteles mérést a melegvíz-mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. teremti meg egy új, hiteles mérő beépítésével.

A hitelesíttetés megvalósításának másik lehetősége a jelenleg beépített melegvíz-mérő saját szervezésében történő újrahitelesítése úgy, hogy a hitelesítés időtartama a 30 napot ne haladja meg. Ez esetben a mérő hitelesítést teljes körűen a tulajdonos intézi, a szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adatváltozást regisztrálja a mérő kiszerelése előtt a mérő záró állásának rögzítésével és a hiteles mérő beszerelése után a mérő plombálásával és a nyitó állás rögzítésével. Az erre vonatkozó igényt személyesen ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében vagy telefonon a 96/505-050-es számon lehet jelezni.

A régi és az új tulajdonos együtt, vagy az új tulajdonos az adásvételi szerződéssel az ügyfélszolgálatunkon rögzíti a díjfizető változást bejelentő lapon a változásokat, melyre a melegvíz-mérő állását is fel kell vezetni. Ha az épületben költségmegosztó készülékek vagy mérők üzemelnek, a tulajdonosváltást a költségmegosztást végző cég felé is be kell jelenteni.

A távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a felhasználóval, azaz a távhővel ellátott épület tulajdonosával, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közösségével (társasház, lakásszövetkezet) köti meg.