Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fogalma, jelentősége

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés olyan energiaátalakítási folyamat, amelyben a felhasznált energiahordozó (esetünkben földgáz) eltüzelése során keletkező hőenergia és villamosenergia egyidejűleg hasznosításra kerül. A kapcsolt termelés jelentősége a hatékonyságában és ebből következő környezetvédelmi és társadalmi hasznosságában áll.
Azért hatékony, mert az így megtermelt villamos energia és hőenergia előállításához kevesebb tüzelőanyag szükséges, mintha ezeket külön-külön kondenzációs erőműben, illetve forróvíz-kazánokban termelnék meg. A kevesebb tüzelőanyag elégetés miatt kevesebb a föld légkörét szennyező szén-dioxid-kibocsátás is.

A GYŐR-SZOL Zrt. győri gázmotoros kiserőművének története

A GYŐR-SZOL Zrt. jogelődje, a GYŐRHŐ Kft. 2002 őszén helyezte üzembe a Rozgonyi utcai telephelyén a gázmotoros kiserőművét. A 2 db 6 MWe villamos teljesítményű gázmotor a villamosenergia-termeléssel kapcsoltan motoronként 5,9 MWth hőteljesítményt képes a távhőrendszerbe juttatni. A kedvező tapasztalatok után a kiserőmű 2003 őszén egy újabb 6 MWe-os gépegységgel bővült. A gázmotorok a felhasznált földgázból egyrészt villamos energiát termelnek, másrészt a keletkező hő hasznosításával hozzájárulnak a távhőigények kielégítéséhez, és nem utolsó sorban csökkentik az energiatermelés környezetszennyezésének mértékét is.

Ez a beruházás a cég életében sikertörténetnek mondható, amellyel lehetőség nyílt a távhőszolgáltatás áremelkedéseinek megfékezésére, anyagi forrást biztosított a további fejlesztések, beruházások, korszerűsítések megvalósítására.

Kezdetben a megtermelt villamos energiát a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) értékesítették. 2011-ben megszűnt a gázmotorokkal termelt villamos energia kötelező átvétele, ami nagy kihívást jelentett a gázmotorokat üzemeltető társaságok számára. A gazdaságos üzemvitel érdekében a győri kiserőmű az elsők között, 2011 áprilisától kilépett a magyar villamosenergia-rendszer szabályozását végző piacra, és azóta is szabályozó erőműként dolgozik.

Az üzembe helyezése óta kiválóan működő gázmotoros kiserőmű a gazdasági előnyökön kívül környezetvédelmi célokat is szolgál.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság által évente meghirdetett „Az Év Kapcsolt Energiatermelő Erőműve” pályázatokon egy alkalommal második, és két alkalommal első helyezést ért el a kiserőművünk, bizonyítva a kiváló gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi hasznosságát.