Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Szívesen ültetett közel ezer facsemetét az önkormányzat

Az elmúlt évek hagyományának megfelelően Dr. Dézsi Csaba András polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetőivel közösen ültetett el facsemetéket, ezzel is demonstrálva és megerősítve a városvezetésnek a Zöld Győr koncepció és a fásítási program melletti elkötelezettségét. Az idei faültetéssel együtt Győrben 2010 óta több mint 7600 facsemetét ültetett el a Győr-Szol Zrt. a város közterületein.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester még kampányában hirdette meg, hogy minden Győrben született gyermek kap egy fát. Az akció részeként az önkormányzat már 2020-tól lehetőséget kínál arra, hogy a megszületett gyermekek után a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője nevesítve kérjen fát, amelyet vagy az igénylők ültetnek el a saját lakókörnyezetükben, vagy a Győr-Szol-ra bízzák a feladatot. A közterületre kerülő növények a Győrkőcligetben növekednek, az első fákat tavaly ültették el. (A Győrkőcligetről és a faigénylés lehetőségeiről részletes információk találhatóak a www.gyorkocliget.hu oldalon.)

Az idei szezonban a győrkőcligeti fák száma 73 darabbal nő, 37 oszlopos növény a fiú-, 36 gömbfa pedig a leánygyermekeket szimbolizálja. Magánterületen 12 növény emlékezett az újszülöttek érkezésére. 

Az idei szezonban összességében közel 1000 csemetét és mintegy 240 cserjét ültetnek el a város területén. A fatelepítés az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi városrészt érint. Ménfőcsanak 30, Marcalváros I-II. 57, Gyirmót 4, Kismegyer és Szabadhegy 97, Nádorváros 118, a Belváros 95, Bácsa-Sárás 103, Révfalu 34, Adyváros-Jancsifalu 93, Győrszentiván 98, Sziget-Újváros-Pinnyéd 70, Gyárváros-Likócs 74 facsemetével lesz gazdagabb. Ezt egészíti ki a majd’ 240 cserje ültetése.

Az ültetésre kiválasztott növényfajok között idén is főként a keskeny, szűk utcákban és a légvezetékekkel határolt területeken is ültethető fajok domináltak, például a gömbkőris, gömbakác, gömbmeggy, oszlopos juhar, oszlopos gyertyán, újdonságként megjelenik a gömb ginkó. Emellett persze a nagyobb terek és parkok zöldterületeire olyan terebélyesebb lombkoronájú parkfák is kerülnek, minta magas és virágos kőris, az ostorfa, a júdásfa, a gesztenye és a különböző juhar fajok.

Fotó: O. Jakócs Péter

A frissen ültetett fák karójára idén is egy szalag kerül „Szívügyünk Győr!” felirattal, így az egész városban jól nyomon követhető lesz, hol találhatóak a frissen ültetett fák.

A szolgáltató továbbra is nagy hangsúlyt helyez a növények jelentette balesetveszély elhárítására. Folyamatosan figyelik az egyedek állapotát, a száraz, sérült lombkoronát karban tartják, ahol szükséges, a beteg, veszélyt jelentő fákat kivágják. A beteg növények azonosítása minden esetben külsős szakértők bevonásával történik.  Senkit sem kell emlékeztetni arra, korábban sajnos tragédiák is történtek a városban, amikor elöregedett fák dőltek békés járókelőkre, és autókban tettek kárt a többszöri viharok által kidőlt fák.  Egyetlen emberélet rovására sem mehet, hogy ahol szükséges, a balesetveszélyes és elöregedett fákat ki kell vágni! Ahol szükséges fakivágás történik akár közterületen, akár felújításra szoruló járdák mentén, minden esetben megtörténik az állomány pótlása.


Előzmények

Győr önkormányzata 2014-be jelentette be a faültetési-fapótlási program elindítását, azóta a kezdeményezésnek köszönhetően a kötelező fapótlásokkal együtt több ezer fát ültettek el Győrben a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai. A város vezetői szimbolikusan minden évben elindítják egy faültetéssel az éves feladatokat.

A város önkormányzatának kezdeményezésére a Győr-Szol Zrt. 2020-ban több mint 1250 fát és több mint 400 cserjét ületet el a Győrben. Az előző esztendőben 1100 fa és közel 120 cserje került a közterületekre. 2018-ban a Győr-Szol Zrt. 1125 fát, 308 cserjét és 365 évelő növényt ültetett el a városban, két helyszínen pedig a korábban meghirdetett programnak megfelelően újabb kiserdőt alakítottak ki. A 2018-as faültetési kampány szimbolikus indítására a Bakonyi (volt 821-es) úttal párhuzamosan, a Mónus Illés utca és Lajta utca közötti területen került sor. Itt összesen 76 facsemete kapott helyet, 36 perzsafából (Parrotia persica ‘Tűzmadár’) álló új fasort telepítettek, míg a többi növénnyel a már meglévő két fasor hiányait pótolták. Az úttesthez közelebb eső, külső fasor 58 hársfája további 10 oszlopos kislevelű hárssal, a belső kőris fasor 47 egyede pedig 28 magas kőrissel egészült ki. A területen található játszótér mellé is ültettek két hárscsemetét. A marcalvárosihoz hasonló kiserdő alakult ki a Szauter út és Jereváni út csomópontjában összesen 32 fa – 12 oszlopos kislevelű hárs és 20 keskenylevelű kőris – telepítésével. A kiserdő-telepítéseken túl fennmaradó 1017 fából 469 a határozati fakivágások pótlásait szolgálta, 548 pedig lakossági és képviselői kéréseket figyelembe véve került a közterületekre.

A 2018-as fatelepítés a korábbi évekhez hasonlóan valamennyi városrészt érintett. Ménfőcsanak 69, Marcalváros I. 55 (a Bakonyi úti 76 darabon felül), Gyirmót 45, Marcalváros II. 53, Kismegyer 25, Nádorváros 130, a Belváros 69, Bácsa-Sárás 133, Révfalu 36, Szabadhegy 115, Adyváros 61 (a Szauter úti 32 darabon felül), Győrszentiván 86, Sziget-Újváros-Pinnyéd:69, Gyárváros-Likócs: 56 facsemetével lett gazdagabb. Ezt egészítette ki a 308 cserje és 365 évelő növény ültetése. Ezen kívül jó néhány egyed került a közparkokba, terekre, illetve a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő temetőkbe.

2017-ben az akció két kiemelt helyszíne a bácsai, úgynevezett „koronás” körforgalom melletti terület, illetve az Aranypart II. volt. Előbbi helyre 50, a holtág mellé pedig 100 csemete került. Lényegében új, „kiserdők” jöttek létre, reagálva a lakossági igényre, amely a nagyobb szabású, egy helyen történő telepítésre vonatkozik. Így a város több területén növekedett a zöldterület, a város tüdejét adó fakapacitás nagysága.

2017-ben közel 800 facsemete és több mint 1000 cserje került a közterületekre, valamennyi városrészben gazdagodott a faállomány. Nádorváros-Jancsifalu 80, Bácsa-Sárás 42, a belváros 35, Győrszentiván 70, Ménfőcsanak 91, Marcalváros I. és Marcalváros II. 36, Adyváros 55, Révfalu 18, Szabadhegy-Kismegyer 90, Újváros-Sziget-Pinnyéd 53, Gyárváros-Likócs 48, Gyirmót 10 csemetével lett gazdagabb, s ezen kívül jó néhány egyed kerül a közparkokba, terekre, illetve a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő temetőkbe.

2017-ben egy különleges faátültetési akcióra is sor került Győrben, a Malom-ligetben illetve a Matáv-játszótéren. Különleges, eddig nem alkalmazott eljárással mentettek meg több lombos fát. Négy lombos fa így maradhatott a Malom-ligetben, de olyan helyen növekedhetnek tovább, ahol nem zavarták a rekonstrukciós munkákat illetve a közlekedést. Ugyanezzel az eljárással ugyancsak négy fát ültettek át az Ady-parkban, a Matáv-játszótérként ismert területen. Erre azért volt szükség, mert a vásárcsarnok felújítása ideje alatt ideiglenes piacot alakítottak ki a játszótér helyén.

Az átültetésnek ez a fajta módszere Európa-szerte egyedülálló, a német Opitz nevű cég saját fejlesztésű eszközeivel végezte a munkálatokat. A fák gyökérzetét egy körülbelül három méter átmérőjű, nagyjából 1,5 – 1,6 méter mélységbe lenyúló hidraulikus meghajtású gép emelte ki, mintegy „átölelve” a növények alsó részét, s helyezte egy előre kialakított ültetőgödörbe. A gyökérsebeket speciális gyökérnövekedés-serkentő anyaggal kezelték és a fák új helyén speciális rehabilitációs zónát alakítottak ki, ahol megfelelő tápanyagokkal segítik a növény erősödését.

A Győr-Szol Zrt. 2010-ben a fapótlási kötelezettségén felül plusz 116 fát ültetett Győr területén, 2011-ben a kivágott 242 egyed helyett 300 fát ültetett el, 2013-ban több mint 500 fa telepítéséről gondoskodott, és az önkormányzat által elfogadott erre vonatkozó koncepció szerint hasonló többletültetések történtek 2014-ben is. 2015-ben a fapótlási kötelezettség keretében 244 darab fa került a közterületekre ezen felül lakossági kérésre, illetve önkormányzati képviselői kezdeményezésre 565 darabot, a hullámtéri pótlás második ütemében pedig 168 darab fát ültetett el a szolgáltató a város területén. Mindezt több mint 200 cserje telepítése egészítette ki. 2016-ban összesen 1106 növényt, 1044 fát és 62 cserjét ültettek el a szakemberek.