Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

?>

Közlemény

Hajtó Péter önkormányzati képviselő úr a nyilvánosság felhasználásával a Facebook bejegyzésében Radnóti Ákos alpolgármester urat oly módon minősített meg, hogy a Győr- Szol Zrt. működésével kapcsolatban feltett kérdéseire nem válaszolt. Közösségi oldalán Hajtó Péter a Győr-Szol Zrt-t is rossz színben tünteti fel.

Mivel a képviselő írása cégünket is érinti, utána jártunk a történteknek, és megtudtuk: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Iktató Csoportjához 2023. június 13-án kedden postai úton érkezett meg Hajtó Péter képviselő úr levele Radnóti Ákos alpolgármester úrnak címezve.

Alpolgármester úr titkársága a válaszok megadására – mivel a kérdések a Győr-Szol Zrt-t érintik és a Városháza jogi vezetőinek megállapítása, illetve a működési szabályzat alapján nem az alpolgármester az illetékes ezen válaszok megadására – így az illetékes Győr-Szol Zrt. számára 2023. június 15-én továbbította a levelet válaszadásra, hogy szíveskedjenek választ adni a képviselő úrnak. 

A Győr-Szol.Zrt. vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke szóbeli tájékoztatást ajánlott fel képviselő úr részére, amit nem fogadott el. Ezt követően a Győr- Szol Zrt. vezérigazgatói titkársága 2023. június 26-án hétfőn, 11:57 órakor Hajtó Péter képviselő úr mindkét email címére megküldte K231000021iktatószámú tájékoztató válaszlevelét, ahogy erről alpolgármester úr is tájékoztatást adott számára.

Fontos kiemelnünk, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátása elsősorban saját dolgozók bevonásával történik viszont ahhoz, hogy a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok maradéktalan és optimális időben történő ellátása biztosított legyen, vállalkozó bevonása lehet szükséges.

Városüzemeltetési feladatok kiszervezéséről szó sincs. A GYŐR-SZOL Zrt. sem létszámcsökkentést, sem átszervezést nem tervez végrehajtani.

Eredményes közbeszerzési eljárás esetén keretmegállapodás kerül megkötésre, amelyben a GYŐR-SZOL Zrt. társaságnak nincs előre vállalt lehívási kötelezettsége egyik munkanem tekintetében sem.

Arra a megjegyzésére, miszerint a béreket növelni, a gépparkot fejleszteni kell, a következő tényekről tájékoztatjuk:

Minden munkatársunk bére egy év alatt két alkalommal egységesen emelkedett. 2022. 03. 01.- től 10 százalékkal, majd 2023. 01. 01. – től 15 százalékkal.

A gépparkot folyamatosan fejlesztjük, a teljesség igénye nélkül csak néhány példa a gépbeszerzések közül: Renault Master kisteherautó, John Deere frontkaszás, fűgyűjtős fűnyírógép, mely lombgyűjtésre és téli hótakarításra is használható,  rézsűnyíró adapter…

Ezek mellett a városüzemeltetési és hőszolgáltató igazgatóságunkhoz további gépek beszerzése is folyamatban van.  

Minden, jogszerűen előírt tájékoztatást megadunk a nyilvánosságnak, és természetesen a képviselők számára is. A Győr-Szol Zrt. átláthatóan működik, közel 600 dolgozónak és családjának adunk biztos megélhetést. 

Tisztelettel kérjük Hajtó Péter képviselő urat, hogy sértettségből fakadó, politikai indítékú személyes vitáktól a jövőben szíveskedjen tartózkodni.