Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Parkolóhely-foglalás

I. A fizető-parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételének szabályai

 

1. A fizető parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételére vonatkozó írásbeli kérelmet legkésőbb 10 munkanappal a tervezett időpontot megelőzően kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz postai vagy elektronikus úton (GYŐR-SZOL Zrt., 9024 Orgona utca 10., vagy info@gyorszol.hu). A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt fizető parkolóhelyek elhelyezkedését, számát, valamint az igénybevétel időtartamát és célját.

A kérelmet a Szolgáltató elbírálja (hozzájárul vagy elutasítja), és annak eredményéről a kérelmezőt tájékoztatja.

A fizető parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételére vonatkozó hozzájárulás esetén a kérelmezőt a fizetendő díj mértékéről a Szolgáltató értesíti. 1-6 naptári napig terjedően a fizetendő díjat az igénybevételt megelőzően, ügyfélszolgálati irodában személyesen, pénztári befizetés útján kell megfizetni. Banki átutalásra nincs lehetőség. 7 naptári napot meghaladó igénybevétel esetén a Szolgáltató írásbeli megállapodást köt a kérelmezővel.

2. A fizető parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevétele esetén a következő díjak fizetendők az elfoglalt parkolóhelyek száma szerint:

• 1-6. naptári napig terjedő időszakra napi egységekben:
Övezeti besorolás szerinti óradíj és a teljes napokra figyelembe vett díjköteles idő szorzata.

• 7-28. naptári napig terjedő időszakra heti egységekben számítva:
Övezeti besorolás szerinti óradíj és a heti díjköteles idő szorzatának 50%-a.

• 29. naptári naptól havi egységekben történik a díjszámítás, függetlenül a munkaszüneti és ünnepnapok számától. Egy hónapra számított díj az övezeti besorolás szerinti óradíj és heti díjköteles idő szorzatának 52/24-ed része.

3. Amennyiben hozzájárulás megadása nélkül történik a fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevétele, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjának kétszeresét a Szolgáltató részére megtéríti.

4. A fizető parkolóhelyek nem parkolási célú igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása önmagában nem jelent automatikus hozzájárulást a fizető parkolóhelyek lefoglalására. A Szolgáltató az igénybe venni kívánt fizető parkolóhelyek felszabadítására, lefoglalására nem köteles és nem kötelezhető.