Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Társasházi díj

Társaságunk 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére vonatkozóan, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasházi díjat is.
2022. 07. 01-től módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet szerinti díj. A társasház közös képviseletétől érkező közös költségnek, az üzemeltetési és karbantartási díjtételei.
Az Ön bérleti díja nem változott. Társaságunk 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére vonatkozóan, a bérleti díjjal együtt számlázza a társasházi díjat is.
A számla összege helyes, azonban 2022. 08. 01-től a számla a bérleti díj mellett a társasházi díjat is tatalmazza. Kérjük, a számlát határidőre fizesse be.
Önnek 2022. 08. 01-től kell fizetnie a társasházi díjat.
Eddig is meg kellett fizetni ezeket a díjakat a társasház részére, azoban 2022. 08. 01-től az Ön bérleményére eső részt Önnek kell kifizetnie. 
A társasházi díjat a 2022. 07. 01-től hatályos módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet alapján vezette be a Győr-Szol Zrt.
A 2022. 07. 01-től hatályos módosított 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendeletben.
A társasház közös képviseletétől érkező közös költségből levonásra kerül a felújítási díj és az ehhez kapcsolódó díjak pl: társasházi hitel, társasházi lakáskassza. A fennmaradó rész az üzemeltetési és karbantartási díjtételek, azaz a társasházi díj. A társasházi díjból az Ön bérleményére eső rész kerül Önnek kiszámlázásra.
Ezentúl minden hónapban szerepelni fog a számláján a társasházi díj is. Ennek összege abban az esetben változik, ha a társasházi közgyűlés a közös költség összegének emeléséről dönt.
A társasházi díj összege abban az esetben változik, ha a társasházi közgyűlés a közös költség összegének emeléséről dönt.
A társasházi díj nagysága függ a lakások méretétől, ezért lakásonként eltérő lehet.
Másik társasháznak mások az üzemeltetési költségei, ezért a társasházi díj összege is eltérő lehet.
A társasházi díj összege a társasház működéséhez szükséges költségek fedezésére szolgál.
Nem. A közgyűlésen továbbra is az ingatlan tulajdonosa vehet részt.
Nem. A társasházi díj megfizetése nem jár  tulajdonosi jogokkal.
Nem. A lakásban lévő hibákat továbbra is a bérbeadónak kell jeleznie.
Igen. A lépcsőházi/udvari közös területeken lévő hibákat kérjük, továbbra is a közös képviselőnek jelezze.
Hátraléka keletkezik, ugyanúgy mintha a bérleti díjat nem fizetné ki. Hátralék esetén először felszólítást küldünk Önnek. Amennyiben ekkor sem rendezi tartozását, kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását és az összeg jogi úton történő behajtását. 
Hátraléka keletkezik, ugyanúgy mintha a bérleti díjat nem fizetné ki. Hátralék esetén először felszólítást küldünk Önnek. Amennyiben ekkor sem rendezi tartozását, kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását és az összeg jogi úton történő behajtását. 
Nem. A társasházi díj bevezetése miatt Önnek nem kell fizetési módot változtatnia. Számlái kényelmesebb és egyszerűbb rendezése érdekében azonban javasoljuk az átutalásos és a csoportos beszedési fizetési módokat. 
Amennyiben a társasházi díjjal együtt a fizetendő összeg magasabb, mint a csoportos beszedéséhez beállított limit, az Ön bankja nem tudja kiegyenlíteni a számláját. Ezért javasoljuk, hogy a limit összegét a most kézhez vett, a társasházi díjat is tartalmazó számla összegénél kicsit magasabbra állítsa be. 
Nem. A társasházi díj a bérleti díjjal együtt esedékes, ezért nem áll módunkban a két tételt külön csekken küldeni.
A számla részletezőn megtalálja a bérleti díj és a társasházi díj összegét külön-külön.
A lakbértámogatás a lakbérre vonatkozik, ezért a társasházi díjra nem érvényes.
Nem. A társasházi díj összegét a társasház működéséhez szükséges költségek határozzák meg.
Javasoljuk, hogy a családi költségvetés átcsoportosításával találjanak forrást a számla teljes összegének kifizetésére. 
A társasházi díjat a 2022. 07. 01-től hatályos 18/2004. (IV. 16.) Önkormányzati rendelet alapján vezettük be. Az Ön szerződése továbbra is a hatályos jogszabályok szerint érvényes.
Nem. Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-96/50-50-50 telefonszámon érheti el munkanapokon 7 és 16 óra között. Írásban az 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldött levélben fordulhat hozzánk kérdéseivel.
Nem. Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-96/50-50-50 telefonszámon érheti el munkanapokon 7 és 16 óra között. Írásban az 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldött levélben fordulhat hozzánk kérdéseivel.
Nem. Az Ön által befizetett társasáházi díjat a Győr-Szol Zrt. a közös költség részeként befizeti a társasház részére.  
Telefonos ügyfélszolgálatunk +36-96/50-50-50 telefonszámon érhető el munkanapokon 7 és 16 óra között.
9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre.
Panaszát a 9024 Győr, Orgona u. 10. levelezési címre vagy az info@gyorszol.hu e-mail címre küldheti meg írásban.

Társasházkezelés

Tulajdonosváltozásról tájékoztatni kell a társasház közös képviselőjét.

Szükséges írásos dokumentum megküldése a közös képviselő részére. Ez lehet tulajdoni lap, adásvételi szerződés.

Eljuttatható:

– e-mailben (tarsashazkezeles@gyorszol.hu)

– személyesen (Győr, Orgona u. 10.)

– bármely ügyfélszolgálati irodán keresztül

– postai úton (Győr-Szol Zrt. társasházkezelő üzletág, Győr, Orgona u. 10.)

A közös költség megfizetésének módjáról adott társasház közgyűlése dönt.

Lehetséges fizetési módok:

– hagyományos csekkes fizetés

– csoportos beszedési megbízás megadásával a tulajdonos számlavezető pénzintézeténél, vagy a társasházkönyvelésen

– befizetés a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban

– havonkénti utalás a társasház bankszámlájára     

A közgyűlés által megszavazott, és az épület fenntartásához, üzemeltetéséhez, szükséges kiadások fedezetére beszedett összeget.

A közös költség összegéről mindig a társasházi közgyűléseken részt vevő tulajdonostársak döntenek. Döntésük érvényes lesz az összes tulajdonostársra, azokra is, akik nem vettek részt a közgyűlésen. A közös képviselet mindenkit értesít a közös költség változásáról. 

Jelenleg Győr város vagyonkezelője a Győr-Szol Zrt., ezért a társaság utalja át havonta az aktuális közös költséget a társasházak részére.

Az online felületet elérő tulajdonostárs bármikor megnézheti a befizetéseit a Győr-Szol Zrt. honlapján keresztül.

A közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni azoknak, akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközökkel.

A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban lakó tulajdonostárs számára az általa írásban megadott e-mail-címre a közös képviselet küldi ki a belépési kódot és a belépés módjának leírását.

A társasházi törvény és az adott társasház szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos szabályokat, a közös képviselet e szerint jár el.

A Győr-Szol Zrt. honlapján, a társasházi ügyfélkapun belépve az adott társasház dokumentumai között minden tulajdonostárs megtalálja a biztosítási kötvényt. A kötvény tartalmazza a legfontosabb adatokat. Akik nem rendelkeznek online elérésre alkalmas eszközzel, a közös képviselő, a társasház könyvelője tud tájékoztatást adni.

A társasházi közös részeken jelentkező káreseményeket elsősorban a társasházkezelő munkatárs jelenti be a biztosítónak.

Amennyiben a biztosítási szerződés kiterjed a lakáson belüli ingóságokra, akkor igen. Ezt minden esetben a tulajdonosnak kell intézni a biztosítóval.

– Miért kell a vállalkozóknak fizetni szakmunka elvégzése esetén, amikor a Győr-Szol Zrt.-nek vannak saját emberei?

A Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletága a társasházakkal kötött szerződés alapján, üzleti alapon látja el a társasházak közös képviseletét. Ez nem tartalmaz egyéb ingyenes szolgáltatást, például ingyenes felújítási és javítási munka elvégzését a társasházaknál.

A közös képviselő a társasházak közgyűlésein elfogadott összegért és az ott megjelölt feladatok elvégzésére szerződést köt a takarítókkal. Ez a szerződés tartalmazza pontosan a takarító feladatait. A szerződések társasházanként eltérőek lehetnek.

A társasházi lakókat zavaró magatartások megítélése, a rendbontókkal szembeni intézkedések megtétele nem tartozik a közös képviselők hatáskörébe. A közös képviselőknek nincs törvényi felhatalmazásuk, sem eszközük arra, hogy ezekben a vitás helyzetekben eljárjanak.

 

Ugyan a társasház szervezeti és működési szabályzata tartalmazhat az együttélésre vonatkozóan szabályokat, azonban e szabályok alkalmazására és betartásuk kikényszerítésére a fentiekből következően nem a közös képviselet képes. Rendbontás esetén értesíthető a rendőrség, ehhez a sérelmet szenvedett személy személyes bejelentése szükséges.

 

Az önkormányzati lakásokat bérlők ügyeinek intézése nem a Győr-Szol Zrt. társasház-kezelési üzletágához, hanem a vagyonkezelési üzletágához tartozik. A vagyonkezelési üzletág elérhető a vagyonkezeles@gyorszol.hu e-mail-címen, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Vagyongazdálkodás

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel (üzlet, iroda, műhely, raktár, garázs) kapcsolatos általános tudnivalók:

A pályázat megjelenik a GYŐR+ című hetilapban, a www.gyor.hu weboldalon: Városháza/Vagyonhasznosítási hirdetmények címszó alatt – ahonnan az esetenkénti ingatlanértékesítési hirdetményeink is letölthetőek – illetve kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Győr, Honvéd liget 1. szám alatti üvegfalhirdetésen és a Győr-Szol Zrt.-nél (Győr, Orgona u. 10.). A pályáztatásra kiírt helyiségek megtekintésére előre meghatározott időpontban a Győr-Szol Zrt. lehetőséget biztosít.

Link: https://gyor.hu/varoshaza/vagyonhasznositasi-felhivas/

Ügyféltájékoztató a nem lakás célú helyiségek leadása előtt bérlőre tartozó feladatok elvégzéséről. Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztatóban leírtak szerint eljárni szíveskedjenek.  (Tájékoztató lent.)

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy bérletidíj-igazolás kérése az info@gyorszol.hu e-mail-címre megküldve lehetséges, kollégáink e-mail-üzenetben küldik meg az Önök részére a kiállított díjigazolást (pl. szerződéshosszabbításhoz, bérleti díj, távhődíj).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan  az alábbiakban felsorolt  ügyek intézésében, mint pl.:  
szerződéshosszabbítás, 
albérletbe adáshoz tulajdonosi hozzájárulás,
bérleti szerződés felmondása,
bérleti jog jogutódlása,
bérleti jog átruházása,
bérlőtársi jogviszony létesítése,
bérletijog-csere,
határozatlan idejű szerződés határozott idejűre módosítása közös megegyezéssel,
a bérlő haláláról szóló bejelentést  a tulajdonos önkormányzat  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály 9021 Győr, Városház tér 1., (tel.: 06-96/500-236) részére kell megküldeni. Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek albérletbe adásához a Győr-Szolt Zrt. kezelői hozzájáruló nyilatkozatához az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:  

 

  • Cégszerűen aláírt kérelem az albérletbe adáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen célra, hány négyzetmétert, milyen időtartamra kívánnak albérletbe adni.
  • Albérleti szerződés másolata.
  • Nullás bérleti díj igazolás.

 

Csak hiánytalanul beadott kérelmeket áll módunkban elbírálni.

Felhívjuk bérlőink figyelmét, ha a  céges  ügyféladataikban változás áll  be  (pl. a cégképviseletre jogosult személye megváltozik, cég székhelye változik, cég tevékenységi köre változik,  bővül,  a változást követően 8 napon belül a tulajdonos önkormányzat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály részére (9021 Győr, Városház tér 1.) bejelenteni szíveskedjenek (tel.: 06-96/500-236). Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.