Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Vagyonkezelési Igazgatóság

 

A Vagyonkezelési Igazgatóság a Győr-Szol Zrt. ingatlangazdálkodási tevékenységének egyik alappillére. Fő tevékenysége a társaság saját tulajdonában álló, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő és egyéb tulajdonú lakó- és vegyes rendeltetésű épületek, nem lakóingatlanok hasznosítási, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása.

Az ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása mellett a vagyonkezelési üzletág foglalkozik a győri piacok és a vásárcsarnok üzemeltetésével, valamint a társasházkezeléssel.

Lakásügyintézésről bővebben az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

GY.I.K. – Gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel (üzlet, iroda, műhely, raktár, garázs) kapcsolatos általános tudnivalók:

A pályázat megjelenik a Győr+ című hetilapban, a www.gyor.hu internet hozzáférésen: Városháza/Vagyonhasznosítási hirdetmények címszó alatt – ahonnan az esetenkénti ingatlanértékesítési hirdetményeink is letölthetőek – illetve kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Győr, Honvéd liget 1. szám alatti üvegfal hirdetésen és a Győr-Szol Zrt.-nél (Győr, Orgona u. 10.). A pályáztatásra kiírt helyiségek megtekintésére előre meghatározott időpontban a Győr-Szol Zrt. lehetőséget biztosít.

Link: https://gyor.hu/varoshaza/vagyonhasznositasi-felhivas/

Ügyféltájékoztató a nem lakás célú helyiségek leadása előtt bérlőre tartozó feladatok elvégzéséről. Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztatóban leírtak szerint eljárni szíveskedjenek. (Tájékoztató lent.)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy bérletidíj-igazolás kérése az info@gyorszol.hu e-mail-címre megküldve lehetséges, kollégáink e-mail-üzenetben küldik meg az Önök részére a kiállított díjigazolást (pl. szerződéshosszabbításhoz, bérleti díj, távhődíj).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan az alábbiakban felsorolt ügyek intézésében, mint pl.:  
szerződéshosszabbítás, 
albérletbe adáshoz tulajdonosi hozzájárulás,
bérleti szerződés felmondása,
bérleti jog jogutódlás,
bérleti jog átruházása,
bérlőtársi jogviszony létesítése,
bérleti jog csere,
határozatlan idejű szerződés közös megegyezéssel történő határozott idejűre módosítása,
bérlő haláláról szóló bejelentést a tulajdonos önkormányzat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály 9021 Győr, Városház tér 1. (tel.: 06-96/500-236) részére kell megküldeni. Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek albérletbe adásához a Győr-Szolt Zrt.  kezelői hozzájáruló nyilatkozatához az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:  

 

  • Cégszerűen aláírt kérelem az albérletbe adáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen célra, hány négyzetmétert, milyen időtartamra kívánnak albérletbe adni.
  • Albérleti szerződés másolata.
  • Nullás bérleti díj igazolás.

 

Csak hiánytalanul beadott kérelmeket áll módunkban elbírálni.

Felhívjuk Bérlőink figyelmét, ha a  céges  ügyféladataikban változás áll  be  (pl. cég képviseletre jogosult személye megváltozik,  cég székhelye változik, cég tevékenységi köre változik,  bővül,  a változást követően 8 napon belül a tulajdonos önkormányzat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyonhasznosítási Osztály részére (9021 Győr, Városház tér 1.) bejelenteni szíveskedjenek (tel.: 06-96/500-236). Társaságunknak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alapján áll módjában a helyiségbérleti szerződésben a változásokat rögzíteni.