Tel. ügyfélszolg: 96/50-50-50

info@gyorszol.hu

Kötelező adatszolgáltatás – 2023

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás

1. a)   

A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:   

2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés

Hosszú távú hőenergia szállítási szerződés az Arrabona Geotermia Kft-vel

1. b)

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

2013. december 21-től érvényes közszolgáltatási szerződés

1. c)

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.

2.    

Üzletszabályzat:       
Az Üzletszabályzat 2016.pdf formátumban ide kattintva letölthető.

3.

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:

Felhasználói panaszok intézése

4.  

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége: 

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

5. 

Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően:  
2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló 

2023. évi beszámoló – feltöltés alatt

6.  

A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai:


Lakásfenntartási támogatás:

A települési támogatás keretén belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II.27.) Ök. számú rendelete alapján az arra rászorulók „Lakhatási támogatásban” részesülhetnek. Az ehhez szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (Győr, Honvéd liget 1.) nyújthatják be.

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása:

Jelenleg nincs ilyen támogatás.

A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:

Jelenleg nincs ilyen támogatás.


Országos pályázatok elérhetőségei:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

https://nffku.hu/ 

7.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége

Az energetikai tanúsítók névjegyzéke letölthető a Magyar Mérnök Kamara honlapjáról, az alábbi linkre kattintva:

http://mmk.hu/kereses/tagok

A fenti linkre kattintva azonnal a Magyar Mérnök Kamara Névjegyzék kereső oldala jelenik meg.
A Szakterület mezőnél a legördülő menüpontra kattintva kiválasztható a „TÉ (Épületek energetikai tanúsítása) – Energetikai tanúsító” szakterület. A keresés eredménye leszűkíthető a Megye és a Település rovat pontos kitöltésével.

A működési területünkön elérhető energetikai tanúsítók további jegyzéke elérhető a Magyar Építész Kamara honlapján is az alábbi linkre kattintva:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek


A linkre nyíló oldalon a Magyar Építész Kamara névjegyzéke jelenik meg.
A keresés alkalmával a Státusz mezőben az „Aktív tag”, a Jogosultság csoport mezőben a „Tanúsítás”, míg a Jogosultság mezőben a „TÉ (Energetikai tanúsítói jogosultság)” lehetőséget kell kiválasztani. A keresés Cím rovat kitöltésével leszűkíthető.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

https://nffku.hu/

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége, amelyek tájékoztatást nyújthatnak a z energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról 

Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 (1) 459 7740
Fax: +36 (1) 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Vezető: Dr. Opra Zsófia – osztályvezet
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
T
elefon: +36 (96) 795-950
Fax: +36 (96) 795-955
E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +06 (1) 475 7100
Fax: +06 (1) 269-1615
Postafiók: 1387 Budapest Pf. 40.
E-mail: panasz@ajbh.hu 
Web: www.ajbh.hu/ebff

 

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője

Nagyné dr. László Edit
Beosztás: jegyző
Telefon: +36 (96) 500-133 [Mellék: 133]
E-mail: jegyzo@gyor-ph.hu
Farkasné Váczi Ildikó
Beosztás: jegyzői referens
Telefon: +36 (96) 500-233 [Mellék: 233]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: +36 (96) 520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web: www.bekeltetesgyor.hu/

 

Törvényességi ellenőrzésre jogosult:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
A Hivatal engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén.
Elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 (1) 459 7777
E-mail: mekh@mekh.hu
Web: www.mekh.hu

Energetikai fogyasztói tanácsadók
:

Győr-Szol Zrt.
Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.
Telefon: +36 (96) 505-000; +36 20/9138052
Fax: +36 (96) 505-099
E-mail: info@gyorszol.hu
Web: http://www.gyorszol.hu

KMT Mérnök Iroda Bt.

Horváth Ákos
Iroda: 9171 Győrújfalu, József Attila u. 22.
E-mail: akos.horvath@kmt.mernokiroda.t-online.hu
Telefon: +36 30/681 1172

8.   A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz. melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információkat az alábbi linken tekintheti meg:         

A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

I. táblázat:

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk


II. táblázat:

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

III. táblázat:

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk 

IV. táblázat:

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

V. táblázat:

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

VI. táblázat:

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

VII. táblázat:

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

VIII. táblázat:

Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége – lásd IX. táblázatot.

IX. táblázat:

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

X. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.

XI. táblázat:

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége


9.
A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:
Változatlan


2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

19/2016. (VI.24.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

677/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról