Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Vállalkozói tájékoztató ideiglenes parkolási bérlettel kapcsolatban - 11. 27.2020.11.26.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. november 27. napján hatályba lépő 43/2020. (XI. 25.) rendelete értelmében a belvárosi fizető parkoló-övezetben várakozni hétfőtől péntekig 0:00 órától 10:00 óráig, valamint 16:30 órától 24:00 óráig, továbbá szombat, vasárnap 0:00 órától 9:00 óráig, valamint 13:00 órától 24:00 óráig kizárólag a parkolási rendeletben meghatározott adott övezetre érvényes bérlettel, lakossági parkolási bérlettel vagy ideiglenes bérlettel lehetséges.


A 43/2020. (XI. 25.) Önkormányzati rendelet pdf formátumban ide kattintva letölthető.

A 42/2020. (XI. 18.) Önkormányzati rendelet 41/2020. (XI. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról pdf formátumban ide kattintva letölthető.

A 41/2020. (XI. 18.) Önkormányzati rendelet pdf formátumban ide kattintva letölthető.


Az ideiglenes parkolási bérletek igénylésére telefonos időpont-egyeztetést (a 96/50-50-50-es telefonszámon) követően a GYŐR-SZOL Zrt. Jókai utcai ügyfélszolgálati irodájában van lehetőség.


(A GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban a járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel, így a Jókai utcai ügyfélszolgálati irodában kizárólag az ideiglenes parkolási bérlet igénylésére van lehetőség, minden más ügyet telefonon vagy e-mailben lehet intézni!

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy pénztári befizetésre az ügyfélszolgálati irodában nincs mód, a pénztár továbbra is zárva tart.)
Tudnivalók az ideiglenes parkolási bérlet megváltásával, a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban:

1. Ideiglenes parkolási bérlet vásárlásra jogosult: a belvárosi fizető parkoló-övezetben, a Munkácsy Mihály utca — Szent István utca — Újlak utca — Révai Miklós utca – Kamara utca – 1-es számú vasútvonal — 14. sz. főút — Vas Gereben utca – Tátika utca   Móricz Zsigmond rakpart — Káptalan domb — Bécsi kapu tér — Zechmeister utca által határolt területen lévő nem lakáscélú ingatlan tulajdonosa vagy bérlője.

2. Személyazonosság igazolása:

- érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes vezetői engedély vagy érvényes útlevél

3. Ezen alcímen nem lakáscélú ingatlan tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező személy: a természetes személy tulajdonos, bérlő, egyéni vállalkozó, jogi személy (cég képviseletére jogosult személy), amennyiben a megadott nem lakáscélú ingatlan címe szerepel a bemutatott tulajdoni lapon vagy az érvényes és hatályos bérleti szerződésben.

4. Jogosultság igazolásához szükséges:

- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy érvényes és hatályos bérleti szerződés (A szolgáltató a nem hiteles tulajdonilap-másolatot is elfogadja, mely az „Ügyfélkapu”-ról díjmentesen letölthető!)

5. Az igénylő nevében más személy csak az igénylő által aláírt, két tanú aláírásával megerősített meghatalmazás bemutatásával járhat el.

6. Nem lakáscélú ingatlanhoz kapcsolódó ideiglenes parkolási bérlet igénylésére csak az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője jogosult. (Természetes személy, egyéni vállalkozó, cég képviseletére jogosult személy.)

7. Nem lakáscélú ingatlanhoz kapcsolódó ideiglenes parkolási bérlet arra a gépjárműre adható ki, melynek forgalmi engedélyében tulajdonosként vagy üzemben tartóként az adott ingatlan tulajdonosa vagy bérlője természetes személyként vagy egyéni vállalkozóként vagy jogi személyként van bejegyezve, illetve a cég képviseletére jogosult személy a tulajdonos vagy bérlő igazolása alapján cégautó használatára jogosult.


Az ügyintézéshez szükséges okmányok:

1.    Érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes vezetői engedély vagy érvényes útlevél

2.    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy érvényes és hatályos bérleti szerződés

3.    Ha az igénylő nevében más személy jár el, az igénylő által aláírt, két tanú aláírásával megerősített meghatalmazás

4.    Érvényes forgalmi engedélyAz ideiglenes parkolási bérlet igényléséhez szükséges formanyomtatvány pdf formátumban ide kattintva letölthető.

A meghatalmazás formanyomtatványa pdf formátumban ide kattintva letölthető.


Ügyfeleink és munkatársaink egészségének megőrzése érdekében kérjük a Jókai utcai irodába érkezőket, hogy a következő egészségügyi vészhelyzetre vonatkozó szabályok betartására fokozottan figyeljenek:
 
1. Ideiglenes parkolási bérletek igénylése kizárólag a 96/50-50-50-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehetséges.

2. Az ügyintézés megkezdése előtt a kihelyezett fertőtlenítővel a kezet le kell fertőtleníteni.

3. Az ügyintézés teljes időtartama alatt kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

4. Az ügyféltérben legalább 1,5 méter távolságot kell tartani egymástól.


Köszönjük ügyfeleink megértését és együttműködését!TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK A 2020. NOVEMBER 23-ÁN HATÁLYBA LÉPETT KORMÁNYRENDELETTEL KAPCSOLATBAN:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester közleménye:

 

"Győrben egy mélygarázst és öt parkolóházat érint a Korm. határozat, amely parkolóházak közül a Dr. Petz Lajos Parkolóház közterületi parkolónak minősül. Ezen létesítményekben a bérlettel rendelkező használók számára kötelességünk a parkolás mindenkori biztosítása. Ennek megfelelően - a káosz elkerülése céljából - a következő kéréseket tolmácsolom a Győr-Szol Zrt. vezetőségének:

1. Minden bérletesnek biztosítsák az általuk bérlet helyeket. Azokkal szemben, akik ezt az intézkedést figyelmen kívül hagyják, haladéktalanul járjanak el a legszigorúbb intézkedésekkel.

2. Mindenki számára biztosítsák a 1839/2020 (XI. 21.) Korm. határozatban rögzített feltételek szerint a bérelt parkolószám feletti helyeken az ingyenes parkolás lehetőségét.

Ennek megfelelően, a Győr-Szol által üzemeltetett parkolóhelyen a következő rendelkezések érvényesek 2020. november 23. 00.00 órától.

1. A Dunakapu téri mélygarázsban a bérletesek számára kijelölt fix parkolóhelyek vannak, kártyaszámuk a falon látható. Ezért ezeket kötelező az ingyenesen parkolni szándékozók által szabadon hagyni.

2. Jókai úti parkolóház: a térfelszín alatti szintjei fix helyekkel rendelkező bérleteseknek vannak fenntartva. A fix hellyel nem rendelkező bérletesek részére a földszinten és attól felfelé parkolótömbök kerülnek kialakításra.

3. Révai úti parkolóház: A fix hellyel rendelkező bérletesek számára a ház területén megjelölt helyek találhatóak. A fix hellyel nem rendelkező parkolni szándékozók részére szintén kialakítjuk a helyeket.

4. Árpád parkolóház: a térfelszín alatti szinteken kizárólag fix parkoló bérlettel rendelkező bérletesek állhatnak meg.

5. Vásárcsarnok melletti parkolóház: a bérlettel rendelkező ügyfelek részére parkolótömböt jelölünk ki.

6. A Tarcsay piac parkoló területét este 7 és reggel 7 óra között a következő napokon megnyitjuk: hétfő, szerda, csütörtök, szombat és vasárnap. Kedden és pénteken, tekintettel arra, hogy a piacot zavarná, a parkolót zárva tartjuk.

7. A Győri Nemzeti Színház melletti, Schweidel utca felőli parkolót megnyitottuk.

8. A Rába Quelle fürdő melletti Győr - Szol Zrt. üzemeltetésében lévő közterületi parkoló szabadon használható ingyenesen a nap 24 órájában.

9. Adyváros: a Dr. Petz parkolóház a fentiek szerint nyitva van, a Szauter út melletti, volt szovjet laktanya és a Győr Plaza mögött lévő parkolóterület ingyenesen áll rendelkezésre.

10. A Városháza mögötti parkoló minden nap este 7 és reggel 7 óra között nyitva van.

Ezen rendelkezések a vonatkozó Kormányrendeletek hatályának fennállása alatt érvényesek.

Kérem, hogy amennyiben valaki autóvásárláson töri a fejét, vegye figyelembe azt is, hogy autóját hol fogja tárolni, ha éppen nem használja, mivel "nem jár" minden autó mellé parkoló.

Hétfőn írásban kérem fel a Széchenyi István Egyetem vezetőségét és a Leier parkolóház tulajdonosát, hogy a tulajdonában és kezelésében lévő felszíni és parkolóházi szabad parkolófelületeket nyissák meg a lakosság számára.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester"

(A november 23-án hatályba lépő kormányrendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni. Egy másik kormányhatározat szerint a költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú cégek közterületi parkolói bárki számára ingyenesen igénybe vehetők lesznek este 7 és reggel 7 óra között.)


TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK A VÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN:

A 2020. november 23-án hatályba lépett kormányrendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

Az ingyenes parkolási idősáv alatt (19 órától reggel 7 óráig) a GYŐR-SZOL Zrt. által üzemeltetett egyes parkolási létesítményekben a következő szintek szabad parkolóhelyei használhatók a kifüggesztett házirend és az épületre érvényes műszaki korlátozások betartásával:

Dunakapu mélygarázs: P2 és P3 jelű szintek

Jókai parkolóház: 2/B jelű szint és attól felfelé

Árpád parkolóház: P1 jelű szint és attól felfelé

Révai parkolóház: 3. szint

Vásárcsarnok parkolóház vásárlói oldal: P4 és P5 jelű szintek


Kérjük az ingyenesen parkoló autósokat, hogy csak a felsorolt parkoló szinteken parkoljanak, a bérletesek részére fenntartott, megjelölt parkolóhelyeket hagyják szabadon! Ellenkező esetben szigorú szankciót leszünk kénytelenek foganatosítani.

A Tarcsay utcai piac parkoló teljes területe csak a külön megjelölt napokon használható az ingyenes parkolási sávban.

A Tarcsay utcai piac parkolót - tekintettel a piac működésére - a következő időszakokban lehet díjmentesen használni:

hétfő 19 órától kedd 7 óráig
szerda 19 órától csütörtök 7 óráig
csütörtök 19 órától péntek 7 óráig
szombat 19 órától vasárnap 7 óráig
vasárnap 19 órától hétfő 7 óráig


A parkolási létesítmények be- és kijárati sorompóit az ingyenes parkolási idősávot követően a szolgáltató lezárja!

A fix parkolóhely nélküli bérlettel rendelkező ügyfeleink részére az egyes parkolási létesítményekben parkoló tömböket jelöltünk ki. Kérjük, hogy ők járművükkel ott parkoljanak, és a jogosultság igazolása érdekében bérletkártyájukat jól látható módon helyezzék az első szélvédő mögé!


vissza | Megnézték: 789

gyorszol facebook logo
Április 2021
H K Sz Cs P Sz V
   
2
3
4
59
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató