Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Vagyonkezelési Üzletág

Vagyonkezelési Üzletág

A GYŐR-SZOL Zrt. Vagyonkezelő Üzletágának fő tevékenysége a Zrt. saját tulajdonában álló, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő és egyéb tulajdonú lakó és vegyes rendeltetésű épületek, nem lakó ingatlanok hasznosítási, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása.

A Vagyonkezelő Üzletág az elnök-vezérigazgató igazgató irányítása alatt végzi munkáját, a tevékenységébe utalt feladatokat az osztályvezető osztja meg a szervezeti egységek és a beosztott dolgozók között.

Az Üzletág 18 fős létszámmal, két szervezeti egységbe tagozódik, így a munkatársak a házkezelési és a vagyon nyilvántartó csoportokon belül látják el feladataikat melyek az alábbi fő tevékenységeket jelentik:

-         Éves kezelési terv összeállítása, javaslattétel a nagyobb volumenű karbantartási munkák - tmk, részleges felújítás, teljes felújítás - elvégzésére.

-         Az épületek és a bérlemények állagának rendszeres ellenőrzése a bejárások során, ill. a bérlőktől érkezett információk alapján; a bejelentések felülvizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele (kivizsgálás, terveztetés, szakértői vizsgálat elrendelése, intézkedés a javításra, ideiglenes megerősítésre, állagvédelemre, stb.).

-         Az azonnali beavatkozást igénylő hibák esetén javítási igények diszpécser központba történő haladéktalan bejelentése és meggyőződés a kárhelyzet elhárításáról

-         Jogszabályban kötelezően előírt ellenőrzések, műszaki felülvizsgálatok (elektromos szabványossági felülvizsgálat, elektromos hálózat tűzvédelmi ellenőrzése, érintésvédelmi ellenőrzés, épület állékonyságának ellenőrzése, stb.) elvégzéséről történő gondoskodás a meghatározott határidőn belül, a szükséges javítási munkák elvégeztetése, a dokumentációk megőrzése.

-         Gondoskodás a közüzemi szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatókkal megfelelő szerződések létrehozása, változás esetén módosítások kezdeményezése, a kezdeményezett módosítások véleményezése.

-         A közüzemi szolgáltatók számláinak ellenőrzése, az indokolt követelések kifizetésére intézkedés, ha szükséges, kivizsgálások, egyeztetések kezdeményezése és a szükséges intézkedések megtétele.

-         A bérlők által kezdeményezett átalakítások, korszerűsítések véleményezése, engedélyek, kezelői javaslatok kiadása.

-         A bérlők jogos érdekének képviselete harmadik személyekkel szemben olyan estekben, amikor ez a bérbeadó jogállásából következik.

-         A bérlemény átadása a helyszínen a lakásbérleti szerződésben megjelölt időpontban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a komfortfokozatnak megfelelő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, a bérleményleltár alapján.

-         A bérleti jogviszony időtartama alatt rendszeresen, de évenként legalább egyszer a bérlemények rendeltetésszerű és gondos használatának ellenőrzése, a bérlők nyugalmának zavarása nélkül a bérlő előzetes értesítése mellett.

-         A Zrt. tulajdonában álló ingatlanok (üzemi és lakóépületek) éves kezelési tervének elkészítése, javaslattétel a nagyobb volumenű karbantartási munkák elvégzésére.

-         A Zrt. üzemi, és a tulajdonában lévő lakóépületein végzett karbantartási munkák koordinálása, műszaki ellenőrzése.

-         A Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekről a vagyonkataszter naprakész vezetése.

 
A Vagyonkezelési Üzletág nagy tapasztalattal rendelkező munkatársai speciális szakértelmükkel, elkötelezett hozzáállásukkal járulnak hozzá a GYŐR-SZOL Zrt. szakmai sikereihez és a gondjaikra bízott épületállomány működőképességének megőrzéséhez.

                      

Galéria - Ingatlan

gyorszol facebook logo
Május 2020
H K Sz Cs P Sz V
     1
2
3

5


8
9
10


13
14

16
17

19
20
21

23
24

26
27


30
31
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató